Náš tím tvoria odborní zamestnanci s potrebnými vedomosťami z oblasti vývinu a výchovy detí a disponujú dôležitými  zručnosťami pri vytváraní korektného, dôverného a na vzájomnom rešpekte založeného vzťahu. Snažíme sa pomôcť deťom, rodičom, ako aj pedagógom. Naša činnosť spočíva v individuálnej aj skupinovej činnosti. Usilujeme sa o utváranie príjemnej a bezpečnej atmosféry, kde spoločne pátrame po príčinách a súvislostiach ťažkostí detí a mladistvých s cieľom ich zmiernenia, či odstránenia.

 • Alla Plotnikova

  Alla Plotnikova

  +421 948 068 827Slovenská vlajkaUkrajinská vlajka
 • Yuliia Kolodiazhna

  Yuliia Kolodiazhna

  +421 948 164 128  Ukrajinská vlajka
 • Svetlana Zinovieva

  Svetlana Zinovieva

  +421 948 173 266  Ukrajinská vlajka
 • Galyna Lapshun

  Galyna Lapshun

  +421 948 192 501Ukrajinská vlajka
   Kontaktujte nás

   Potrebujete odbornú konzultáciu? Dohodnite si s nami stretnutie.