Náš tím tvoria odborní zamestnanci s potrebnými vedomosťami z oblasti vývinu a výchovy detí a disponujú dôležitými  zručnosťami pri vytváraní korektného, dôverného a na vzájomnom rešpekte založeného vzťahu. Snažíme sa pomôcť deťom, rodičom, ako aj pedagógom. Naša činnosť spočíva v individuálnej aj skupinovej činnosti. Usilujeme sa o utváranie príjemnej a bezpečnej atmosféry, kde spoločne pátrame po príčinách a súvislostiach ťažkostí detí a mladistvých s cieľom ich zmiernenia, či odstránenia.

  • Barbora Kuzmická

    Mgr. Barbora Kuzmická

    Zobraziť kontakt
Kontaktujte nás

Potrebujete odbornú konzultáciu? Dohodnite si s nami stretnutie.