Náš tím tvoria odborní zamestnanci s potrebnými vedomosťami z oblasti vývinu a výchovy detí a disponujú dôležitými  zručnosťami pri vytváraní korektného, dôverného a na vzájomnom rešpekte založeného vzťahu. Snažíme sa pomôcť deťom, rodičom, ako aj pedagógom. Naša činnosť spočíva v individuálnej aj skupinovej činnosti. Usilujeme sa o utváranie príjemnej a bezpečnej atmosféry, kde spoločne pátrame po príčinách a súvislostiach ťažkostí detí a mladistvých s cieľom ich zmiernenia, či odstránenia.

Kedy vyhľadať našu pomoc…

Výchova

 • Nie ste si istý, či sa Vaše dieťa vyvíja správne?
 • Máte pocit, že Vaše dieťa je hyperaktívne?
 • Je Vaše dieťa bojazlivé alebo vzdorovité?
 • Pomočuje sa Vaše dieťa alebo odmieta stravu?
 • Často sa s dieťaťom dohadujete, nerešpektuje Vás?
 • Máte pocit, že Vaše dieťa si neverí?
 • Chcete posilniť svoje rodičovské zručnosti?
 • Trávi Vaše dieťa veľa času pri počítači a mobile?
 • Zistili ste, že Vaše dieťa zdieľa nevhodné fotky?

Vzťahy v rodine

 • Potrebujete pomôcť s rodinnými vzťahmi?
 • Prechádza Vaša rodina krízovým obdobím?
 • Chcete pomôcť dieťaťu prekonať obdobie rozvodu?
 • Nevie si Vaše dieťa nájsť kamaráta?
 • Panuje u Vás súrodenecká rivalita?
 • Máte pocit, že si doma nerozumiete?
 • Necíti sa Vaše dieťa v kolektíve dobre?
 • Obávate sa, že Vaše dieťa je v nevhodnej partii?
 • Experimentuje Vaše dieťa s marihuanou?

Vzdelávanie

 • Neviete, či je Vaše dieťa zrelé pre nástup do ZŠ?
 • Potrebujete poradiť pri výbere SŠ alebo VŠ?
 • Má Vaše dieťa ťažkosti pri učení?
 • Potrebujete poradiť ako sa učiť s dieťaťom?
 • Hľadáte spôsoby sebarozvoja?
 • Hľadá vaše dospievajúce dieťa zmysel života?
 • Máte pocit, že máte nadané dieťa?
 • Prináša Vaše dieťa veľa poznámok zo školy?
 • Myslíte si, že Vaše dieťa je v škole šikanované?
 • PaedDr. Jana Lednická

  PaedDr. Jana Lednická

  lednicka(zavináč)psychologickecentrum.sk
  • ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Ul. Hubeného
  • Súkromná ZŠ Waldorfská
  • Súkromná ZŠ Česká
  • SOŠMIŠ Kadnárova
  • Súkromné bilingválne gymnázium Česká
 • Mgr. Eva Krupová

  krupova(zavináč)psychologickecentrum.sk
  • MŠ Pionierska
  • MŠ pri ZŠ s MŠ Jeséniova
  • MŠ Letná pri ZŠ s MŠ Riazanská
  • ZŠ s MŠ Jeséniova
  • ZŠ s MŠ Riazanská
 • Mgr. Soňa Kupcová

  kupcova(zavináč)psychologickecentrum.sk
  • MŠ Barónka
  • MŠ Cyprichova
  • MŠ pri ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Ul. Hubeného
  • ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Ul. Hubeného
  • Súkromná ZŠ Waldorfská
 • Mgr. Iveta Pirmanová

  pirmanova(zavináč)psychologickecentrum.sk
  • MŠ pri ZŠ s MŠ Kalinčiakova
  • ZŠ s MŠ Kalinčiakova
  • ŠpMNdaG Teplická
 • PhDr. Daniela Kmeťová

  kmetova(zavináč)psychologickecentrum.sk
  • MŠ Osadná pri ZŠ s MŠ Česká
  • MŠ Pri Šajbách
  • ZŠ s MŠ Česká
  • SOŠ Informačných technológií, Hlinická
 • Mgr. Nela Szászová

  • MŠ Novohorská
  • MŠ Šancová pri ZŠ s MŠ Za kasárňou
  • ZŠ s MŠ Za kasárňou
  • SOŠ Polygrafická, Račianska 1. a 2. ročník
 • Mgr. Denisa Valentová

  valentova(zavináč)psychologickecentrum.sk
  • MŠ Gelnická
  • MŠ Tbiliská
  • ZŠ Tbiliská
  • SOŠ Hotel. služieb a obchodu, Na Pántoch
 • Mgr. Zuzana Milerová

  milerova(zavináč)psychologickecentrum.sk
  • MŠ Koniarkova
  • ZŠ Kataríny Brúderovej
  • HA Mikovíniho
  • SOŠ Elektrotechnická, Rybničná
 • Mgr. Anna Kubaliaková – Kočibálová

  kocibalova(zavináč)psychologickecentrum.sk
  • MŠ Teplická
  • MŠ Rešetkova
  • MŠ pri ZŠ s MŠ Odborárska
  • MŠ pri ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.
  • ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.
  • ZŠ s MŠ Odborárska
  • SOŠMIŠ Kadnárova
 • Mgr. Mária Rýdziová

  rydziova(zavináč)psychologickecentrum.sk
  • MŠ Hrdličkova
  • MŠ Plickova
  • Súkromná MŠ, Česká
  • Súkromná ZŠ, Česká
  • Spojená škola de La Salle - ZŠ
  • Spojená škola de La Salle - Gymnázium
  • Súkromné bilingválne gymnázium, Česká
  • Gymnázium Hubeného
 • Lucia Šuplatová

  Mgr. Lucia Šuplatová

  suplatova(zavináč)psychologickecentrum.sk
  • OA Račianska
  • MŠ Cádrová
  • MŠ Na Revíne
  • ZŠ Cádrová
  • SOŠ Polygrafická, Račianska 3. a 4. ročník
  • SOŠ beauty služieb, Račianska
 • Mgr. Erika Turanská

  Mgr. Erika Turanská

  turanska(zavináč)psychologickecentrum.sk
  • ZŠ s MŠ Sibírska
  • MŠ Legerského
  • MŠ Šuňavcova
  • SSOŠ HOST, Riazanská
 • Mgr. Eva Hradecká

  hradecka(zavináč)psychologickecentrum.sk
  • ZŠ s MŠ Odborárska
  • ZŠ s MŠ Za kasárňou
  • SOŠMIŠ Kadnárova
  • SOŠ elektrotechnická Rybničná
  • SOŠ polygrafická, Račianska
  • SOŠ Hotel. služieb a obchodu, Na Pántoch
  • SSOŠ HOST, Riazanská
  • SOŠ Informačných technológií, Hlinická
 • PaedDr. Lýdia Križanová, PhD.

  krizanova(zavináč)psychologickecentrum.sk
  • Súkromná ZŠ Česká
  • ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.
  • Súkromná ZŠ Waldorfská
  • ZŠ Tbiliská
  • Súkromné bilingválne gymnázium Česká
  • ŠPMND a gymnázium Teplická
 • PaedDr. Alena Jancurová PhD.

  PaedDr. Alena Jancurová PhD.

  jancurova(zavináč)psychologickecentrum.sk
  • ZŠ s MŠ Česká
  • ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Ul. Hubeného
  • ZŠ s MŠ Kalinčiakova
  • ZŠ Kataríny Brúderovej
  • ZŠ s MŠ Sibírska
  • Gymnázium Hubeného
  • SOŠ beauty služieb, Račianska
 • PaedDr. Monika Novotná PhD.

  PhDr. Monika Novotná PhD.

  novotna(zavináč)psychologickecentrum.sk
  • ZŠ s MŠ Cádarova
  • Spojená škola de La Salle - ZŠ
  • ZŠ s MŠ Jeséniova
  • ZŠ s MŠ Riazanská
  • HA Mikovíniho
  • Spojená škola de La Salle - Gymnázium
  • OA, Račianska
 • PaedDr. Viktor Križo, PhD.

  PaedDr. Viktor Križo, PhD.

  krizo(zavinač)psychologickecentrum.sk
 • Mgr. Silvia Sehnalová

  sehnalova(zavináč)psychologickecentrum.sk
 • Mgr. Zuzana Karasová

  karasova(zavináč)psychologickecentrum.sk
 • Mgr. Júlia Drobná

  drobna(zavináč)psychologickecentrum.sk
  • Spojená škola de La Salle - ZŠ
  • ZŠ s MŠ Odborárska
  • ZŠ s MŠ Sibírska
  • HA Mikovíniho
  • Spojená škola de La Salle - Gymnázium
 • Mgr. Tomáš Šimíček

  simicek(zavináč)psychologickecentrum.sk
  • ZŠ s MŠ Česká
  • ZŠ Tbiliská
  • ZŠ s MŠ Za kasárňou
  • ŠpMNdaG Teplická
  • Gymnázium Hubeného
  • SOŠ elektrotechnická, Rybničná
  • SOŠ beauty služieb, Račianska
 • Mgr. Michaela Syčová

  sycova(zavináč)psychologickecentrum.sk
  • ZŠ s MŠ Cádrova
  • ZŠ s MŠ Jeséniova
  • ZŠ s MŠ Kalinčiakova
  • ZŠ s MŠ Riazanská
  • SSOŠ HOST, Riazanská
  • SOŠ Informačných technológií, Hlinická
 • Mgr. Zuzana Krištofičová

  kristoficova(zavináč)psychologickecentrum.sk
  • ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.
  • ZŠ Kataríny Brúderovej
  • OA Račianska
  • SOŠ polygrafická, Račianska
  • SOŠ Hotel. služieb a obchodu, Na pántoch
Kontaktujte nás

Potrebujete odbornú konzultáciu? Dohodnite si s nami stretnutie.