Pripravujeme novú webovú stránku

Už čoskoro spustíme pre vás novú webovú stránku CPPPaP.
Súčasnú webovú stránku nájdete na old.psychologickecentrum.sk.