Naše poslanie

Hlavnou náplňou našej práce je poradenstvo v oblasti vývinu, výchovy a vzdelávania. Poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálno – pedagogickú vrátane logopedickej a liečebno – pedagogickú starostlivosť a sociálnu činnosť. Svoje služby poskytujeme deťom od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie, zákonným zástupcom detí, pedagogickým zamestnancom.

Pripravujeme pre vás

 • 21 mar 2019

  Kurz filiálnej terapie pre rodičov

  Kurz je ucelený jedenásť-týždňový cyklus stretnutí, v rámci ktorých rodičia získavajú rôzne zručnosti pomáhajúce pri zvládaní životných situácií so svojimi deťmi.
 • 28 mar 2019

  Kurz filiálnej terapie pre rodičov

  Kurz je ucelený jedenásť-týždňový cyklus stretnutí, v rámci ktorých rodičia získavajú rôzne zručnosti pomáhajúce pri zvládaní životných situácií so svojimi deťmi.
 • 29 mar 2019

  Vzdelávanie učiteľov – Práca s triednym kolektívom III. časť

  Tretia časť uceleného cyklu vzdelávania pre triednych učiteľov, ktorý pozostáva zo štyroch na seba nadväzujúcich stretnutí. Účastníci počas stretnutí získajú interaktívnou…

OZ RASTlinka

Podporujeme osobnostný RAST vďaka občianskému združeniu zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Realizujeme projekty zamerané na vzdelávanie, výchovu a rozvoj osobností detí aj dospelých.

Viac o združení

Najnovšie články

Prečítajte si najnovšie články z dielne našich odborníkov. Dozviete sa zaujímavé informácie o výchove a vzdelávaní vašich detí a získate prístup k metodickým materiálom.

Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované.Giovanni Bosco

Naši partneri

Riešite problém vo výchove alebo vzdelávaní? Potrebujete odbornú konzultáciu?