Naše poslanie

Hlavnou náplňou našej práce je poradenstvo v oblasti vývinu, výchovy a vzdelávania. Poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálno – pedagogickú vrátane logopedickej a liečebno – pedagogickú starostlivosť a sociálnu činnosť. Svoje služby poskytujeme deťom od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie, zákonným zástupcom detí, pedagogickým zamestnancom.

Pripravujeme pre vás

 • 26 feb 2020

  Prevencia šikanovania a kyberšikanovania, 1. časť

  Prvé stretnutie aktualizačného vzdelávania pre učiteľov etickej výchovy, ktoré je zamerané na prevenciu šikanovania a kyberšikanovania. Vzdelávanie pozostáva z dvoch…
 • 09 mar 2020

  Ako rozvíjať mediálnu gramotnosť u žiakov

  Seminár na konkrétnych príkladoch zhrnie, aké hoaxy sa dnes zdieľajú medzi Slovákmi a ako zmenili sociálne siete šírenie informácií. Vysvetlí…
 • 25 mar 2020

  Prevencia šikanovania a kyberšikanovania, 2. časť

  Druhé stretnutie aktualizačného vzdelávania pre učiteľov etickej výchovy, ktoré je zamerané na prevenciu šikanovania a kyberšikanovania. Vzdelávanie pozostáva z dvoch na…

OZ RASTlinka

Podporujeme osobnostný RAST vďaka občianskému združeniu zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Realizujeme projekty zamerané na vzdelávanie, výchovu a rozvoj osobností detí aj dospelých.

Viac o združení

Najnovšie články

Prečítajte si najnovšie články z dielne našich odborníkov. Dozviete sa zaujímavé informácie o výchove a vzdelávaní vašich detí a získate prístup k metodickým materiálom.

Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované.Giovanni Bosco

Naši partneri

Riešite problém vo výchove alebo vzdelávaní? Potrebujete odbornú konzultáciu?