Naše poslanie

Hlavnou náplňou našej práce je poradenstvo v oblasti vývinu, výchovy a vzdelávania. Poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálno – pedagogickú vrátane logopedickej a liečebno – pedagogickú starostlivosť a sociálnu činnosť. Svoje služby poskytujeme deťom od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie, zákonným zástupcom detí, pedagogickým zamestnancom.

Oznamy

Vážení/é klienti/tky,

centrá výchovného poradenstva a prevencie naďalej vykonávajú svoju odbornú činnosť. Dodržiavame epidemiologické opatrenia, na základe ktorých chceme chrániť Vás, Vašich najbližších a našich/e zamestnancov/kyne. Naše zariadenie je otvorené v režime OP. V urgentných a nevyhnutných situáciách poskytujeme odbornú starostlivosť všetkým, pričom v týchto prípadoch vyžadujeme negatívny test (PCR alebo 24 hodinový antigén – platné pre rodičov detí). Našimi klientmi sú predovšetkým deti, žiaci a študenti – veľmi oceníme, pokiaľ k nám  budú prichádzať bez akýchkoľvek príznakov (podpisuje sa k tomu tlačivo) a ideálne aj otestované (pri deťoch a mladých ľuďoch rešpektujeme samotesty).

Uvedomujeme si náročnosť celej situácie. Pre mnohých z Vás online forma nie je z rôznych dôvodov vyhovujúca, aj toto sú postupy, ktorými predlžujeme možnosť byť pre Vás a iných prezenčne.

Snažíme sa obmedzovať počet klientov/tiek v jednom okamihu, a pokiaľ je to možné, prosíme zákonných zástupcov o možnosť počkať na svoje dieťa mimo priestorov CPPPaP.

Vstup a pohyb na pracovisku je možný s prekrytými hornými dýchacími cestami. Najrýchlejšie je, pokiaľ už prídete s potvrdením o bezpríznakovosti (stiahnete TU), získate ho mailom pri dohode termínu, prípadne osobne pri návšteve. Taktiež je potrebné umožniť zamestnancom CPPPaP nazrieť do potvrdení k OP a výsledkom testov.

Veríme, že Vaše otázky, či požiadavky sa nám darí aj v tomto období s Vami riešiť. Prajeme veľa zdravia.

Tím CPPPaP BA III.

Kedy vyhľadať našu pomoc…

Výchova

 • Nie ste si istý, či sa Vaše dieťa vyvíja správne?
 • Máte pocit, že Vaše dieťa je hyperaktívne?
 • Je Vaše dieťa bojazlivé alebo vzdorovité?
 • Pomočuje sa Vaše dieťa alebo odmieta stravu?
 • Často sa s dieťaťom dohadujete, nerešpektuje Vás?
 • Máte pocit, že Vaše dieťa si neverí?
 • Chcete posilniť svoje rodičovské zručnosti?
 • Trávi Vaše dieťa veľa času pri počítači a mobile?
 • Zistili ste, že Vaše dieťa zdieľa nevhodné fotky?

Vzťahy v rodine

 • Potrebujete pomôcť s rodinnými vzťahmi?
 • Prechádza Vaša rodina krízovým obdobím?
 • Chcete pomôcť dieťaťu prekonať obdobie rozvodu?
 • Nevie si Vaše dieťa nájsť kamaráta?
 • Panuje u Vás súrodenecká rivalita?
 • Máte pocit, že si doma nerozumiete?
 • Necíti sa Vaše dieťa v kolektíve dobre?
 • Obávate sa, že Vaše dieťa je v nevhodnej partii?
 • Experimentuje Vaše dieťa s marihuanou?

Vzdelávanie

 • Neviete, či je Vaše dieťa zrelé pre nástup do ZŠ?
 • Potrebujete poradiť pri výbere SŠ alebo VŠ?
 • Má Vaše dieťa ťažkosti pri učení?
 • Potrebujete poradiť ako sa učiť s dieťaťom?
 • Hľadáte spôsoby sebarozvoja?
 • Hľadá vaše dospievajúce dieťa zmysel života?
 • Máte pocit, že máte nadané dieťa?
 • Prináša Vaše dieťa veľa poznámok zo školy?
 • Myslíte si, že Vaše dieťa je v škole šikanované?

OZ RASTlinka

Podporujeme osobnostný RAST vďaka občianskému združeniu zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Realizujeme projekty zamerané na vzdelávanie, výchovu a rozvoj osobností detí aj dospelých.

Viac o združení

Najnovšie články

Prečítajte si najnovšie články z dielne našich odborníkov. Dozviete sa zaujímavé informácie o výchove a vzdelávaní vašich detí a získate prístup k metodickým materiálom.

Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované.Giovanni Bosco

Naši partneri

Riešite problém vo výchove alebo vzdelávaní? Potrebujete odbornú konzultáciu?