Naše poslanie

Hlavnou náplňou našej práce je poradenstvo v oblasti vývinu, výchovy a vzdelávania. Poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálno – pedagogickú vrátane logopedickej a liečebno – pedagogickú starostlivosť a sociálnu činnosť. Svoje služby poskytujeme deťom od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie, zákonným zástupcom detí, pedagogickým zamestnancom.

Oznamy

Vážení/é klienti/tky,    

vyjadrujeme obrovskú spolupatričnosť s Ukrajinou. Nikdy sme si nepomysleli, že budeme svedkami takejto tragédie. 

Je mimoriadne dôležité, aby sme v časoch krízy, traumy a neistoty boli istotou pre svoje deti, svojich žiakov, študentov. Prosíme, pokiaľ je to čo i len trochu možné, aby ste s deťmi a mladými ľuďmi aspoň v krátkosti hovorili o tom, čo sa v súčasnosti deje. Je dôležité, že témy budete otvárať VY – najdôležitejší ľudia v ich živote: rodičia. Nejde ani tak o sprostredkovanie množstva informácií, ako skôr o fakty typu: “V susednom štáte sa deje vojna, všetci veríme, že sa čo najskôr začnú mierové rokovania. Slovensko teraz nie je v hrozbe. V správach sú rôzne informácie a často sa hovorí slovo vojna, utečenci, azyl,…..ak sa chceš teraz alebo následne o tom rozprávať, budem rád/rada, keď prídeš alebo sa možno potrebuješ niečo spýtať, som tu pre teba. …….Možno by sme spolu mohli prispieť do zbierok pomoci a pomôcť teraz tým, ktorí pomoc potrebujú.”

A podobne sú dôležité slová od pedagógov v školách. Určite nechceme, aby sa v slovách neustále otáčalo slovo vojna, a zároveň možno o to viac je aj v súčasnosti priestor na slová ako: pomoc, spolupatričnosť, dohoda, komunikácia, bezpečie. Aj v týchto dňoch môžu byť nápomocné preventívne programy a aktivity, ktoré priamo narábajú v týchto témach.

Vážení rodičia, môžete sa na nás obrátiť aj v týchto dňoch, naši/e odborní/é zamestnanci/kyne sú Vám k dispozícii.

Pokiaľ by ste vyžadovali okamžitú pomoc, môžete nás kontaktovať na tel.č. 0918/663562.

V prípade potreby môžete kontaktovať aj:

Linku pomoci na VUDPaPe: 0910 361 252. 

www.krizovalinkapomoci.sk  alebo na tel. č.: 0800 500 333,

Linku detskej istoty 116 111.

Na školách máme žiakov a študentov, ktorí majú svojich najbližších, rodinu, priateľov na Ukrajine. Prosíme, venujte im zvýšenú podporu. Pokiaľ by ste k tomu vyžadovali pomoc nielen od školských podporných tímov, ale aj od nás, sme Vám k dispozícii.

Veľmi veríme, že čo najskôr sa situácia zvráti a v spolupatričnosti sa vrátime opäť do bezpečného a príjemného prostredia.

Tím CPPPaP BA III.

Kedy vyhľadať našu pomoc…

Výchova

 • Nie ste si istý, či sa Vaše dieťa vyvíja správne?
 • Máte pocit, že Vaše dieťa je hyperaktívne?
 • Je Vaše dieťa bojazlivé alebo vzdorovité?
 • Pomočuje sa Vaše dieťa alebo odmieta stravu?
 • Často sa s dieťaťom dohadujete, nerešpektuje Vás?
 • Máte pocit, že Vaše dieťa si neverí?
 • Chcete posilniť svoje rodičovské zručnosti?
 • Trávi Vaše dieťa veľa času pri počítači a mobile?
 • Zistili ste, že Vaše dieťa zdieľa nevhodné fotky?

Vzťahy v rodine

 • Potrebujete pomôcť s rodinnými vzťahmi?
 • Prechádza Vaša rodina krízovým obdobím?
 • Chcete pomôcť dieťaťu prekonať obdobie rozvodu?
 • Nevie si Vaše dieťa nájsť kamaráta?
 • Panuje u Vás súrodenecká rivalita?
 • Máte pocit, že si doma nerozumiete?
 • Necíti sa Vaše dieťa v kolektíve dobre?
 • Obávate sa, že Vaše dieťa je v nevhodnej partii?
 • Experimentuje Vaše dieťa s marihuanou?

Vzdelávanie

 • Neviete, či je Vaše dieťa zrelé pre nástup do ZŠ?
 • Potrebujete poradiť pri výbere SŠ alebo VŠ?
 • Má Vaše dieťa ťažkosti pri učení?
 • Potrebujete poradiť ako sa učiť s dieťaťom?
 • Hľadáte spôsoby sebarozvoja?
 • Hľadá vaše dospievajúce dieťa zmysel života?
 • Máte pocit, že máte nadané dieťa?
 • Prináša Vaše dieťa veľa poznámok zo školy?
 • Myslíte si, že Vaše dieťa je v škole šikanované?

OZ RASTlinka

Podporujeme osobnostný RAST vďaka občianskému združeniu zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Realizujeme projekty zamerané na vzdelávanie, výchovu a rozvoj osobností detí aj dospelých.

Viac o združení

Najnovšie články

Prečítajte si najnovšie články z dielne našich odborníkov. Dozviete sa zaujímavé informácie o výchove a vzdelávaní vašich detí a získate prístup k metodickým materiálom.

Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované.Giovanni Bosco

Naši partneri

Riešite problém vo výchove alebo vzdelávaní? Potrebujete odbornú konzultáciu?