Naše poslanie

Hlavnou náplňou našej práce je poradenstvo v oblasti vývinu, výchovy a vzdelávania. Poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálno – pedagogickú vrátane logopedickej a liečebno – pedagogickú starostlivosť a sociálnu činnosť. Svoje služby poskytujeme deťom od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie, zákonným zástupcom detí, pedagogickým zamestnancom.

Oznamy

Vážení klienti,

s účinnosťou od 16.03.2020 do odvolania má aj naše zariadenie zatvorenú prevádzku v priestoroch CPPPaP Bratislava III.
Snažíme sa byť s Vami aspoň v mailovom, telefonickom kontakte, využívame online komunikácie.
Pokiaľ sa potrebujete poradiť, niečo konzultovať alebo krízovo vyriešiť situáciu, píšte prosím jednotlivým zamestnancom, mailové kontakty sú uvedené na stránke Náš tím.
Naši zamestnanci sa snažia individuálne poskytnúť poradenstvo najlepšie ako sa v súčasnosti dá. Telefonické intervencie realizujeme pondelok – piatok medzi 08:00 – 18:00 (ku kontaktom na zamestnancov/kyne sa dostanete cez mailové adresy. Pokiaľ neprichádza odpoveď, je možné, že zamestnanec si čerpá OČRku, PNku,dovolenku.
V takom prípade volajte 0918 663 562, riaditeľka CPPPaP BA III. Všetky doposiaľ dohodnuté termíny rušíme zatiaľ do odvolania.
Snažíme sa priebežne riešiť situáciu, odpovedať na mnohé otázky.
Veľa zdravia Vám, Vašim najbližším.

Tím CPPPaP BA III.

Kontakty v krízových situáciách

Linky dôvery, ktoré môžete v prípade potreby využiť:

  • Linka detskej istoty (nonstop) – 116 111
  • Linka detskej dôvery (pondelok – piatok od 14:00 do 20:00) – 0907 401 749
  • IPčko (chat a email denne od 07:00 do 24:00)
  • Liga za duševné zdravie (nonstop) – 0800 800 566
  • KORONAvírus rodičovská linka podpory – 0800 242 333

OZ RASTlinka

Podporujeme osobnostný RAST vďaka občianskému združeniu zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Realizujeme projekty zamerané na vzdelávanie, výchovu a rozvoj osobností detí aj dospelých.

Viac o združení

Najnovšie články

Prečítajte si najnovšie články z dielne našich odborníkov. Dozviete sa zaujímavé informácie o výchove a vzdelávaní vašich detí a získate prístup k metodickým materiálom.

Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované.Giovanni Bosco

Naši partneri

Riešite problém vo výchove alebo vzdelávaní? Potrebujete odbornú konzultáciu?