Naše poslanie

Hlavnou náplňou našej práce je poradenstvo v oblasti vývinu, výchovy a vzdelávania. Poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálno – pedagogickú vrátane logopedickej a liečebno – pedagogickú starostlivosť a sociálnu činnosť. Svoje služby poskytujeme deťom od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie, zákonným zástupcom detí, pedagogickým zamestnancom.

Pripravujeme pre vás

 • 21 feb 2019

  Test školskej spôsobilosti ZŠ s MŠ Cádrová

  Jedná sa o orientačné vyšetrenie pripravenosti na školu, prebieha skupinovo aj individuálne v priestoroch MŠ. Prečítajte si viac o zisťovaní školskej…
 • 21 feb 2019

  Pracovné stretnutie riaditeľov ZŠ z okresu BA III.

  Metodické stretnutie riaditeľov ZŠ  a zástupcov školských úradov našich mestských častí. Na stretnutí sa budeme venovať predstaveniu vízie poradenstva v…
 • 21 feb 2019

  Kurz filiálnej terapie pre rodičov

  Kurz je ucelený jedenásť-týždňový cyklus stretnutí, v rámci ktorých rodičia získavajú rôzne zručnosti pomáhajúce pri zvládaní životných situácií so svojimi deťmi.

OZ RASTlinka

Podporujeme osobnostný RAST vďaka občianskému združeniu zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Realizujeme projekty zamerané na vzdelávanie, výchovu a rozvoj osobností detí aj dospelých.

Viac o združení

Najnovšie články

Prečítajte si najnovšie články z dielne našich odborníkov. Dozviete sa zaujímavé informácie o výchove a vzdelávaní vašich detí a získate prístup k metodickým materiálom.

Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované.Giovanni Bosco

Naši partneri

Riešite problém vo výchove alebo vzdelávaní? Potrebujete odbornú konzultáciu?