Naše poslanie

Hlavnou náplňou našej práce je poradenstvo v oblasti vývinu, výchovy a vzdelávania. Poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálno – pedagogickú vrátane logopedickej a liečebno – pedagogickú starostlivosť a sociálnu činnosť. Svoje služby poskytujeme deťom od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie, zákonným zástupcom detí, pedagogickým zamestnancom.

Oznamy

Vážené/í návštevníčky/ci centra, milé/í spolupracovníčky/ci, kolegyne/ovia,

určite ste sa už dopočuli o tragickej udalosti, čo sa v stredu 12. októbra odohrala na Zámockej ulici. Dnes už vieme, že daný čin bol namierený voči ľuďom rôznorodej sexuálnej orientácie a rodovej identity, čím presiahol hranicu danej situácie a zasiahol nezanedbateľnú časť našej spoločnosti. Vzhľadom na tento ďalekosiahly, bolestivý rozmer v centre pociťujeme potrebu vyjadriť sa k danej veci.

Ukazuje sa, že táto udalosť rezonuje v mnohých ľuďoch – v nás/vás, v našich deťoch, rodine, priateľoch a ďalších okolo nás – otvára v nás ťažko uchopiteľné pocity a veľké množstvo otázok. Nezriedka so sebou prináša pocity zmätenia, smútku, ale aj hnevu, strachu a beznádeje, naštrbuje náš pocit vlastného bezpečia v škole, v práci, vonku, doma i všeobecne, a prináša obavy o našich blízkych (predovšetkým) spomedzi LGBTI+ skupiny. Prosím, neberte a nenechajte nikoho brať tieto pocity na ľahkú váhu.

Popri tom sa však okolo nás môžu vyskytnúť aj hlasy posmešné či nenávistné – tieto hlasy majú vo chvíľach ako je táto špeciálnu silu a môžu byť extrémne deštruktívne. Je preto veľmi dôležité dať im najavo, že u nás/u vás nemajú miesto – a to nezávisle od toho, z ktorej pozície vychádzajú – no zároveň i pochopenie, že nenávisť a opovrhovanie vždy pramení z určitého zranenia, bolesti, ale nikdy ich nerieši.

Chceli by sme vás ubezpečiť, že nám v centre dopady tejto udalosti nie sú ľahostajné. Snažíme sa byť podporou pre naše klientky a klientov, ich blízkych a taktiež pre školy v našej pôsobnosti, pokiaľ nám to naše kapacity dovoľujú. Zároveň i vás týmto chceme vyzvať k zvýšenej pozornosti voči tým zraniteľným i tým zraňujúcim. Veríme, že aj vám sa táto udalosť ťažko spracováva. Nezabúdajte preto i na vlastné pocity a potreby. A ak si neviete rady, neváhajte vyhľadať pomoc.

Pevne veríme, že si ako spoločnosť spracujeme túto hroznú udalosť najlepšie ako vieme a nedáme už viac voľný priechod takejto nenávisti.

Kedy vyhľadať našu pomoc…

Výchova

 • Nie ste si istý, či sa Vaše dieťa vyvíja správne?
 • Máte pocit, že Vaše dieťa je hyperaktívne?
 • Je Vaše dieťa bojazlivé alebo vzdorovité?
 • Pomočuje sa Vaše dieťa alebo odmieta stravu?
 • Často sa s dieťaťom dohadujete, nerešpektuje Vás?
 • Máte pocit, že Vaše dieťa si neverí?
 • Chcete posilniť svoje rodičovské zručnosti?
 • Trávi Vaše dieťa veľa času pri počítači a mobile?
 • Zistili ste, že Vaše dieťa zdieľa nevhodné fotky?

Vzťahy v rodine

 • Potrebujete pomôcť s rodinnými vzťahmi?
 • Prechádza Vaša rodina krízovým obdobím?
 • Chcete pomôcť dieťaťu prekonať obdobie rozvodu?
 • Nevie si Vaše dieťa nájsť kamaráta?
 • Panuje u Vás súrodenecká rivalita?
 • Máte pocit, že si doma nerozumiete?
 • Necíti sa Vaše dieťa v kolektíve dobre?
 • Obávate sa, že Vaše dieťa je v nevhodnej partii?
 • Experimentuje Vaše dieťa s marihuanou?

Vzdelávanie

 • Neviete, či je Vaše dieťa zrelé pre nástup do ZŠ?
 • Potrebujete poradiť pri výbere SŠ alebo VŠ?
 • Má Vaše dieťa ťažkosti pri učení?
 • Potrebujete poradiť ako sa učiť s dieťaťom?
 • Hľadáte spôsoby sebarozvoja?
 • Hľadá vaše dospievajúce dieťa zmysel života?
 • Máte pocit, že máte nadané dieťa?
 • Prináša Vaše dieťa veľa poznámok zo školy?
 • Myslíte si, že Vaše dieťa je v škole šikanované?

OZ RASTlinka

Podporujeme osobnostný RAST vďaka občianskému združeniu zamestnancov Centra poradenstva a prevencie. Realizujeme projekty zamerané na vzdelávanie, výchovu a rozvoj osobností detí aj dospelých.

Viac o združení

Najnovšie články

Prečítajte si najnovšie články z dielne našich odborníkov. Dozviete sa zaujímavé informácie o výchove a vzdelávaní vašich detí a získate prístup k metodickým materiálom.

Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované.Giovanni Bosco

Naši partneri

Riešite problém vo výchove alebo vzdelávaní? Potrebujete odbornú konzultáciu?