Mgr. Denisa Valentová

psychologička

Kontakt

Oddelenie

Odd. osobnostného, vzdelávacieho vývinu a kariérneho poradenstva
2. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • MŠ Gelnická
  • MŠ Tbiliská
  • ZŠ Tbiliská
  • SOŠ Hotel. služieb a obchodu, Na Pántoch