Mgr. Denisa Valentová

psychologička

Kontakt

Oddelenie

Odd. osobnostného, vzdelávacieho vývinu a kariérneho poradenstva
4. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • MŠ Gelnická
  • MŠ a ZŠ Tbiliská
  • SOŠ Hotel. služieb a obchodu, Na Pántoch