PaedDr. Jana Lednická

PaedDr. Jana Lednická

riaditeľka, sociálna pedagogička

Kontakt

Oddelenie

Vedenie, Odd. poradenstva sociálneho vývinu a prevencie
4. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Ul. Hubeného
  • Súkromná ZŠ Waldorfská
  • Súkromná ZŠ Česká
  • SOŠMIŠ Kadnárova
  • Súkromné bilingválne gymnázium Česká