PaedDr. Jana Lednická

PaedDr. Jana Lednická

riaditeľka, sociálna pedagogička

Kontakt

Oddelenie

Vedenie, Odd. poradenstva sociálneho vývinu a prevencie
4. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • Súkr. ZŠ s MŠ Česká
  • ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného
  • SOŠ MIŠ, Kadnárova
  • Súkr. bilingválne gymnázium Česká