Mgr. Zuzana Krištofičová

sociálna pedagogička

Kontakt

Oddelenie

Odd. poradenstva sociálneho vývinu a prevencie
3. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • ZŠ Jána Pavla II.
  • ZŠ K. Brúderovej
  • OA Račianska
  • SOŠ Hotel. Služieb a obchodu, Na Pántoch