Mgr. David Chmelár

Mgr. Dávid Chmelár

sociálny pedagóg

Kontakt

Oddelenie

Odd. poradenstva sociálneho vývinu a prevencie
3. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

ZŠ Riazanská
ZŠ Kalinčiakova
ZŠ Tbiliská
SOŠ Polygrafická