Mgr. David Chmelár

Mgr. Dávid Chmelár

sociálny pedagóg

Kontakt

Oddelenie

Odd. poradenstva sociálneho vývinu a prevencie
3. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • ZŠ s MŠ Kalinčiakova
  • ZŠ s MŠ Riazanská
  • SOŠ Polygrafická