Mgr. Veronika Žilková

Mgr. Veronika Žilková

psychologička

Kontakt

Oddelenie

Odd. osobnostného, vzdelávacieho vývinu a kariérneho poradenstva
4. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • MŠ Osadná
  • MŠ Rešetkova
  • ZŠ s MŠ Česká
  • ZŠ Jána Pavla II.
  • SOŠ Polygrafická