Mgr. Júlia Drobná

liečebná pedagogička

Kontakt

Oddelenie

Odd. poradenstva sociálneho vývinu a prevencie
3. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • ZŠ s MŠ Odborárska
  • ZŠ s MŠ Sibírska
  • Spojená škola de la Salle
  • HA Mikovíniho