Mgr. Mária Rýdziová

psychologička

Kontakt

Oddelenie

Odd. osobnostného, vzdelávacieho vývinu a kariérneho poradenstva
4. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • MŠ Hrdličkova
  • MŠ Pri Šajbách
  • Súkr. MŠ s ZŠ Česká
  • Spojená škola Jána de la Salle
  • Gymnázium Hubeného
  • Súkr. bilingválne gymnázium Česká