Mgr. Mária Rýdziová

psychologička

Kontakt

Oddelenie

Odd. osobnostného, vzdelávacieho vývinu a kariérneho poradenstva
2. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • MŠ Hrdličkova
  • MŠ Plickova
  • Súkromná MŠ, Česká
  • Súkromná ZŠ, Česká
  • Spojená škola de La Salle – ZŠ
  • Spojená škola de La Salle – Gymnázium
  • Súkromné bilingválne gymnázium, Česká
  • Gymnázium Hubeného