Mgr. Zuzana Milerová

psychologička

Kontakt

Oddelenie

Odd. osobnostného, vzdelávacieho vývinu a kariérneho poradenstva
4. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • MŠ Koniarkova
  • ZŠ Kataríny Brúderovej
  • HA Mikovíniho
  • SOŠ Elektrotechnická, Rybničná