Mgr. Zuzana Milerová

psychologička – preventistka, kariérna poradkyňa

Kontakt

Oddelenie

Odd. poradenstva sociálneho vývinu a prevencie
3. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • MŠ Koniarkova
  • ZŠ Kataríny Brúderovej
  • HA Mikovíniho
  • SOŠ Elektrotechnická, Rybničná