Petra Mlynárová

Mgr. Petra Mlynárová 

psychologička

Kontakt

Oddelenie

Odd. osobnostného, vzdelávacieho vývinu a kariérneho poradenstva
4. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • MŠ Letná
  • MŠ Pionierska
  • MŠ Teplická
  • ZŠ s MŠ Riazanská
  • SOŠ beauty služieb
  • SOŠ IT, Hlinická