Materské školy

Psychologička

Mgr. Mária Rýdziová

Psychologička

Mgr. Soňa Kupcová         

Základné školy

Psychologička

Mgr. Lucia Šuplatová

Preventistka

Mgr. Michaela Syčová

Špeciálna pedagogička

Mgr. Katarína Jaurová

Školský podporný tím

Psychologička

Mgr. Veronika Žilková

Preventista

Mgr. Tomáš Šimíček

Špeciálna pedagogička

Mgr. Zdena Mikešová

Školský podporný tím

Psychologička

Mgr. Mária Rýdziová

Preventistka

PaedDr. Jana Lednická

Špeciálna pedagogička

Mgr. Andrea Štofejová

Psychologička

Mgr. Soňa Kupcová

Preventistka

PaedDr. Jana Lednická

Špeciálna pedagogička

Mgr. Zdena Mikešová

Školský podporný tím

Psychologička

Mgr. Mária Rýdziová

Preventistka

Mgr. Júlia Drobná

Špeciálna pedagogička

Mgr. Katarína Jaurová

Školský podporný tím

Psychologička

Mgr. Veronika Žilková

Preventistka

Mgr. Zuzana Krištofičová

Špeciálna pedagogička

Mgr. Andrea Štofejová

Psychologička

Mgr. Eva Krupová

Preventistka 

Mgr. Michaela Syčová            

Špeciálna pedagogička

Mgr. Katarína Jaurová

Psychologička

Mgr. Iveta Pirmanová

Preventistka

Mgr. Dávid Chmelár

Špeciálna pedagogička

Mgr. Zdena Mikešová

Školský podporný tím

Psychologička

Mgr. Anna Kubaliaková – Kočibálová

Preventistka

Mgr. Júlia Drobná

Špeciálna pedagogička

Mgr. Zdena Mikešová

Školský podporný tím

Psychologička

Mgr. Zuzana Milerová

Preventistka

Mgr.  Zuzana Krištofičová

Špeciálna pedagogička

Mgr. Zdena Mikešová

Psychologička

Mgr. Eva Krupová

Preventistka

Mgr. Michaela Syčová

Špeciálna pedagogička

Mgr. Andrea Štofejová

Školský podporný tím

Psychologička

Mgr. Veronika Hollá

Preventistka

Mgr. Júlia Drobná

Špeciálna pedagogička

Mgr. Eva Hradecká

Školský podporný tím

Psychologička

Mgr.  Denisa Valentová

Preventista

Mgr. Dávid Chmelár

Špeciálna pedagogička

Mgr. Andrea Štofejová

Školský podporný tím

Psychologička

Mgr. Veronika Hollá

Preventista

Mgr. Tomáš Šimíček

Špeciálna pedagogička

Mgr. Eva Hradecká

Školský podporný tím

Psychologička

Mgr. Iveta Pirmanová

Preventista

Mgr. Tomáš Šimíček

Špeciálna pedagogička

Mgr. Andrea Štofejová

Stredné školy

Psychologička

Mgr. Mária Rýdziová

Preventista

Mgr. Tomáš Šimíček

Špeciálna pedagogička

Mgr. Zdena Mikešová

Psychologička

Mgr. Lucia Šuplatová

Preventistka

Mgr. Zuzana Krištofičová

Špeciálna pedagogička

Mgr. Katarína Jaurová

Školský podporný tím

Psychologička

Mgr. Veronika Žilková

Preventistka

Mgr. Dávid Chmelár

Špeciálna pedagogička

Mgr. Eva Hradecká

Psychologička

Mgr. Veronika Hollá

Preventista

Mgr. Michaela Syčová

Špeciálna pedagogička

Mgr. Zdena Mikešová

Psychologička

Mgr. Zuzana Milerová

Preventistka

Mgr. Júlia Drobná

Špeciálna pedagogička

Mgr. Katarína Jaurová

Psychologička

Mgr. Iveta Pirmanová

Preventista

Mgr. Tomáš Šimíček

Špeciálna pedagogička

Mgr. Andrea Štofejová

Psychologička

Mgr. Mária Rýdziová

Preventistka

Mgr. Júlia Drobná

Špeciálna pedagogička

Mgr. Katarína Jaurová

Psychologička

Mgr. Mária Rýdziová

Preventista

PaedDr. Jana Lednická

Špeciálna pedagogička

Mgr. Andrea Štofejová

Psychologička

Mgr. Veronika Hollá

Preventistka

Mgr. Michaela Syčová

Špeciálna pedagogička

Mgr. Eva Hradecká