Materské školy

Psychologička

Mgr. Soňa Kupcová         

Psychologička

Mgr. Barbora Kuzmická

Školský podporný tím

Základné školy

Psychologička

Mgr. Martin Fuňák

Preventistka 

Mgr. Michaela Syčová            

Špeciálna pedagogička

Mgr. Nina Viktória Fízeľová

Stredné školy