Materské školy

Psychologička

Mgr. Nela Szászová

Psychologička

Mgr. Soňa Kupcová         

Psychologička

Mgr. Lucia Šuplatová

Školský podporný tím

Psychologička

Mgr.  Soňa Kupcová

Psychologička

Mgr.  Denisa Valentová

Psychologička

Mgr. Mária Rýdziová

Psychologička

Mgr. Eva Krupová

Psychologička

Mgr. Iveta Pirmanová

Školský podporný tím

Psychologička 

Mgr. Zuzana Milerová

Psychologička

Mgr. Lucia Šuplatová 

Psychologička

Mgr. Anna Kubaliaková – Kočibálová

Školský podporný tím

Psychologička

PhDr. Daniela Kmeťová

Školský podporný tím

Psychologička

Mgr. Eva Krupová

Psychologička

Mgr. Mária Rýdziová

Psychologička

PhDr. Daniela Kmeťová

Psychologička

Mgr. Anna Kubaliaková – Kočibálová

Školský podporný tím

Psychologička

Mgr. Mária Rýdziová

Psychologička

Mgr.  Denisa Valentová

Školský podporný tím

Psychologička

Mgr. Iveta Pirmanová

Psychologička

Mgr. Soňa Kupcová       

Školský podporný tím

Psychologička

Mgr. Anna Kubaliaková – Kočibálová             

Základné školy

Psychologička

Mgr. Lucia Šuplatová

Preventistka

Mgr. Michaela Syčová

Špeciálna pedagogička

PhDr. Monika Novotná, PhD.

Školský podporný tím

Psychologička

PhDr. Daniela Kmeťová

Preventista

Mgr. Tomáš Šimíček

Špeciálna pedagogička

PaedDr. Alena Jancurová, PhD.

Školský podporný tím

Psychologička

Mgr. Mária Rýdziová

Preventistka

PaedDr. Jana Lednická

Špeciálna pedagogička

PaedDr. Lýdia Križanová, PhD.

Psychologička

Mgr. Soňa Kupcová

Preventistka

PaedDr. Jana Lednická

Špeciálna pedagogička

PaedDr. Alena Jancurová, PhD.

Školský podporný tím

Psychologička

Mgr. Mária Rýdziová

Preventistka

Mgr. Júlia Drobná

Špeciálna pedagogička

PhDr. Monika Novotná, PhD.

Školský podporný tím

Psychologička

Mgr. Anna Kubaliaková Kočibálová

Preventistka

Mgr. Zuzana Krištofičová

Špeciálna pedagogička

PaedDr. Lýdia Križanová, PhD.

Psychologička

Mgr. Eva Krupová

Preventistka 

Mgr. Michaela Syčová            

Špeciálna pedagogička

Mgr. Eva Hradecká

Psychologička

Mgr. Iveta Pirmanová

Preventistka

Mgr. Michaela Syčová

Špeciálna pedagogička

PaedDr. Alena Jancurová, PhD.

Školský podporný tím

Psychologička

Mgr. Anna Kubaliaková – Kočibálová

Preventistka

Mgr. Júlia Drobná

Špeciálna pedagogička

Mgr. Eva Hradecká

Školský podporný tím

Psychologička

Mgr. Zuzana Milerová

Preventistka

Mgr.  Zuzana Krištofičová

Špeciálna pedagogička

PaedDr. Alena Jancurová, PhD.

Psychologička

Mgr. Eva Krupová

Preventistka

Mgr. Michaela Syčová

Špeciálna pedagogička

PhDr. Monika Novotná, PhD.

Školský podporný tím

Psychologička

Mgr. Erika Turanská

Preventistka

Mgr. Júlia Drobná

Špeciálna pedagogička

PaedDr. Alena Jancurová, PhD.

Školský podporný tím

Psychologička

Mgr.  Denisa Valentová

Preventista

Mgr. Tomáš Šimíček

Špeciálna pedagogička

PaedDr. Lýdia Križanová, PhD.

Školský podporný tím

Psychologička

Mgr. Nela Szászová

Preventista

Mgr. Tomáš Šimíček

Špeciálna pedagogička

Mgr. Eva Hradecká

Školský podporný tím

Psychologička

Mgr. Soňa Kupcová

Preventistka

PaedDr. Jana Lednická

Špeciálna pedagogička

PaedDr. Lýdia Križanová, PhD.

Psychologička

Mgr. Iveta Pirmanová

Preventista

Mgr. Tomáš Šimíček

Špeciálna pedagogička

PaedDr. Lýdia Križanová, PhD.

Stredné školy

Psychologička

Mgr. Mária Rýdziová

Preventista

Mgr. Tomáš Šimíček

Špeciálna pedagogička

PaedDr. Alena Jancurová, PhD.

Psychologička

Mgr. Lucia Šuplatová

Preventistka

Mgr. Zuzana Krištofičová

Špeciálna pedagogička

PhDr. Monika Novotná, PhD.

Psychologička 

Mgr.  Anna Kubaliaková – Kočibálová

Preventistka

PaedDr. Jana Lednická

Špeciálna pedagogička

Mgr. Eva Hradecká

Školský podporný tím

Psychologička

Mgr. Nela Szászová – 1. a 2. ročník

Mgr. Lucia Šuplatová – 3. a 4. ročník

Preventistka

Mgr. Zuzana Krištofičová

Špeciálna pedagogička

Mgr. Eva Hradecká

Psychologička

Mgr. Lucia Šuplatová

Preventista

Mgr. Tomáš Šimíček

Špeciálna pedagogička

PaedDr. Alena Jancurová, PhD.

Psychologička

Mgr. Zuzana Milerová

Preventistka

Mgr. Júlia Drobná

Špeciálna pedagogička

PhDr. Monika Novotná, PhD.

Psychologička

Mgr. Lucia Šuplatová

Preventistka

Mgr. Tomáš Šimíček

Špeciálna pedagogička

Mgr. Eva Hradecká

Psychologička

PhDr. Daniela Kmeťová

Preventistka

Mgr. Michaela Syčová

Špeciálna pedagogička

Mgr. Eva Hradecká

Psychologička

Mgr. Denisa Valentová

Preventista

Mgr. Zuzana Krištofičová

Špeciálna pedagogička

Mgr. Eva Hradecká

Psychologička

Mgr. Iveta Pirmanová

Preventista

Mgr. Tomáš Šimíček

Špeciálna pedagogička

PaedDr. Lýdia Križanová, PhD.

Psychologička

Mgr. Mária Rýdziová

Preventistka

Mgr. Júlia Drobná

Špeciálna pedagogička

PhDr. Monika Novotná, PhD.

Psychologička

Mgr. Mária Rýdziová

Preventista

PaedDr. Jana Lednická

Špeciálna pedagogička

PaedDr. Lýdia Križanová, PhD.

Psychologička

Mgr. Erika Turanská

Preventistka

Mgr. Michaela Syčová

Špeciálna pedagogička

Mgr. Eva Hradecká