Materské školy

Psychologička

Mgr. Soňa Kupcová         

Základné školy

Psychologička

Mgr. Eva Krupová

Preventistka 

Mgr. Michaela Syčová            

Špeciálna pedagogička

Mgr. Eva Hradecká

Stredné školy

Psychologička

Mgr. Nela Szászová – 1. a 2. ročník

Mgr. Lucia Šuplatová – 3. a 4. ročník

Preventistka

Mgr. Zuzana Krištofičová

Špeciálna pedagogička

Mgr. Eva Hradecká

Psychologička

Mgr. Erika Turanská

Preventistka

Mgr. Michaela Syčová

Špeciálna pedagogička

Mgr. Eva Hradecká