Materské školy

Psychologička

Mgr. Soňa Kupcová         

Základné školy

Psychológ

Mgr. Martin Fuňák

Preventistka 

Mgr. Michaela Syčová            

Špeciálna pedagogička

Mgr. Nina Viktória Ráczová

Psychologička

Mgr. Barbora Kuzmická

Preventista

PaedDr. Viktor Križo, PhD.

Špeciálna pedagogička

Mgr. Eva Hradecká

Psychologička

Mgr. Tereza Chmurčiaková

Preventistka

Mgr. Júlia Drobná

Špeciálna pedagogička

Mgr. Zdenka Cséfalvay

Školský podporný tím

Stredné školy

Psychologička

Mgr. Petra Mlynárová

Preventistka

Mgr. Michaela Syčová

Špeciálna pedagogička

Mgr. Zdena Mikešová