Mgr. Soňa Kupcová

psychologička

Kontakt

Oddelenie

Odd. osobnostného, vzdelávacieho vývinu a kariérneho poradenstva
4. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • MŠ Barónka
  • MŠ Cyprichova
  • MŠ pri ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Ul. Hubeného
  • ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Ul. Hubeného
  • Súkromná ZŠ Waldorfská