Lucia Šuplatová

Mgr. Lucia Šuplatová

psychologička

Kontakt

Oddelenie

Odd. osobnostného, vzdelávacieho vývinu a kariérneho poradenstva
4. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • OA Račianska
  • MŠ Cádrová
  • MŠ Na Revíne
  • ZŠ Cádrová
  • SOŠ Polygrafická, Račianska 3. a 4. ročník
  • SOŠ beauty služieb, Račianska