Lucia Šuplatová

Mgr. Lucia Šuplatová

psychologička

Kontakt

Oddelenie

Odd. osobnostného, vzdelávacieho vývinu a kariérneho poradenstva
4. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • MŠ Na Revíne
  • ZŠ s MŠ Cádrová
  • OA Račianska