Barbora Kuzmická

Mgr. Barbora Kuzmická

psychologička

Kontakt

Oddelenie

Odd. osobnostného, vzdelávacieho vývinu a kariérneho poradenstva
4. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • MŠ Plickova
  • ZŠ s MŠ Kalinčiakova
  • ZŠ Plickova, elok. Na Pántoch
  • ŠPMND a Gymnázium Teplická