Mgr. Zdena Mikešová

Mgr. Zdena Mikešová

špeciálna pedagogička

Kontakt

Oddelenie

Odd. špeciálnopedagogického poradenstva
4. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • ZŠ s MŠ Česká
  • ZŠ s MŠ J. A. Komenského
  • ZŠ Kalinčiakova
  • ZŠ s MŠ Odborárska
  • ZŠ K. Bruderovej
  • Gymnázium, Hubeného
  • SOŠ beauty služieb