Aktuálne hľadáme psychológa/psychologičku do nášho zariadenia a špeciálneho/u pedagóga/ičku.

Záleží nám na kvalitných pracovných vzťahoch, dôvere a angažovanosti.

Kvalifikačné predpoklady:

Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa:

  • jednoodborový/á psychológ/ička,
  • špeciálna pedagogika

podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a Vyhlášky č. 1/2020 Z.z,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických a odborných zamestnancov.

Požadované doklady posielajte na: lednicka@psychologickecentrum.sk do 15.05. 2021

  • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a emailovým kontaktom
  •  profesijný životopis
  •  kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
  •  súhlas uchádzača/čky so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nástup: od 06/2021, ideálne máme záujem o 100%úväzok s možnosťou dohody a následne aj o trvalý pracovný pomer.