Od 01/2021 hľadáme psychológa/psychologičku do nášho zariadenia.

Záleží nám na kvalitných pracovných vzťahoch, dôvere a angažovanosti.

Kvalifikačné predpoklady:

Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – jednoodborový/á psychológ/ička,
podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady posielajte na: lednicka@psychologickecentrum.sk do konca februára 2021

  • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a emailovým kontaktom
  •  profesijný životopis
  •  kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
  •  súhlas uchádzača/čky so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nástup: od 01/2021, jedná sa o 100% a následne aj o trvalý pracovný pomer.