Mgr. Tomáš Šimíček

psychológ

Kontakt

Oddelenie

Odd. poradenstva sociálneho vývinu a prevencie
3. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • ZŠ s MŠ Česká
  • ZŠ s MŠ Za kasárňou
  • ŠPMND a Gymnázium Teplická
  • Gymnázium Hubeného
  • SOŠ Elektrotechnická, Rybničná