Mgr. Tereza Chmurčiaková

psychologička

Kontakt

Oddelenie

Odd. osobnostného, vzdelávacieho vývinu a kariérneho poradenstva
4. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • MŠ Legerského
  • MŠ Šancova
  • MŠ Šuňavcova
  • ZŠ s MŠ Sibírska
  • ZŠ s MŠ Za kasárňou
  • HA Mikovíniho