Mgr. Anna Kubaliaková – Kočibálová

psychologička

Kontakt

Oddelenie

Odd. osobnostného, vzdelávacieho vývinu a kariérneho poradenstva
4. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • MŠ Novohorská
  • ZŠ s MŠ Odborárska
  • SOŠ MIŠ, Kadnárova