Mgr. Anna Kubaliaková – Kočibálová

psychologička

Kontakt

Oddelenie

Odd. osobnostného, vzdelávacieho vývinu a kariérneho poradenstva
4. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • MŠ Teplická
  • MŠ Rešetkova
  • MŠ pri ZŠ s MŠ Odborárska
  • MŠ pri ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.
  • ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.
  • ZŠ s MŠ Odborárska
  • SOŠMIŠ Kadnárova