Martin Fuňák

Mgr. Martin Fuňák

psychológ

Kontakt

Oddelenie

Odd. osobnostného, vzdelávacieho vývinu a kariérneho poradenstva
4. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • ZŠ s MŠ Jána Pavla II.
  • ZŠ s MŠJeseniova
  • SOŠ Elektrotechnická, Rybničná
  • SSOŠ Host