Mgr. Michaela Syčová

sociálna pedagogička

Kontakt

Oddelenie

Odd. poradenstva sociálneho vývinu a prevencie
3. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • ZŠ s MŠ Cádrova
  • ZŠ s MŠ Jeséniova
  • ZŠ s MŠ Riazanská
  • Súkromná SOŠ HOST
  • SOŠ Informačných technológií, Hlinická
  • SOŠ beauty služieb