Mgr. Michaela Syčová

sociálna pedagogička

Kontakt

Oddelenie

Odd. poradenstva sociálneho vývinu a prevencie
3. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • ZŠ s MŠ Cádrová
  • ZŠ Jeseniová
  • ZŠ Tbiliská
  • SOŠ beauty služieb
  • SOŠ IT Hlinická
  • SSOŠ Host