Mgr. Eva Hradecká

špeciálna pedagogička

Kontakt

Oddelenie

Odd. špeciálnopedagogického poradenstva
4. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • ZŠ s MŠ Odborárska
  • ZŠ s MŠ Za kasárňou
  • SOŠMIŠ Kadnárova
  • SOŠ elektrotechnická Rybničná
  • SOŠ polygrafická, Račianska
  • SOŠ Hotel. služieb a obchodu, Na Pántoch
  • SSOŠ HOST, Riazanská
  • SOŠ Informačných technológií, Hlinická