Mgr. Eva Hradecká

špeciálna pedagogička

Kontakt

Oddelenie

Odd. špeciálnopedagogického poradenstva
2. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

 • MŠ Šancova
 • MŠ Plickova
 • MŠ Hrdličkova
 • MŠ Novohorská
 • MŠ Šuňavcova
 • MŠ Legerského
 • MŠ Pionierska
 • ZŠ s MŠ Odborárska
 • ZŠ s MŠ Za kasárňou
 • ZŠ Plickova
 • Špeciálna ZŠ Hrdličkova
 • SOŠ Informačných technológií, Hlinická
 • SOŠ Hotel. služieb a obchodu, Na Pántoch
 • SOŠ elektrotechnická Rybničná
 • SOŠ polygrafická, Račianska