Kedy nás môžeš navštíviť?

Možno k nám prichádzaš, lebo si sa práve dozvedel od mamy/otca, že u nás boli. Zväčša sa stretávame najskôr s rodičmi, ktorí nás vyhľadávajú v súvislosti s viacerými udalosťami, ktoré sa dejú v živote. Môže to byť: náročnejšia situácia v triede, medzi spolužiakmi, hádky medzi rodičmi doma, viaceré poznámky na základe ktorých je doma dusná atmosféra, ťažkosti v učení, ktoré sa ukazujú v tvojej nespokojnosti, prípadne nespokojnosti rodiča, nepríjemné stavy, ktoré si zažívaš napr. pri skúšaní, alebo v kolektíve žiakov, nevládzeš už, máš pocit, že Ti dospeláci nerozumejú, cítiš sa sám,….je toho veľa, čo prežívajú deti a mladí ľudia.

U nás sa pracuje s bežnými deťmi a toto všetko sú bežné nepríjemnosti, s ktorými sa snažíme pomôcť, prípadne chceme preklenúť nejaké náročnejšie životné obdobie. Neuzatvárame s rodičmi žiadne tajné dohody. Na prvom stretnutí  s deťmi/mladými ľuďmi si spoločne objasníme dôvod príchodu a chceme doplniť, pozmeniť informácie, ktoré máme od rodiča/pedagóga. Názor dieťaťa/mladého človeka je pre nás vítaný a predovšetkým žiadúci. Následne oboznamujeme deti s tým, čo sa bude diať, ako bude vyzerať najbližšie naše stretnutie a ako bude fungovať komunikácia s rodičmi, prípadne so školou.

Dôležitá je vzájomná dôvera

Rodičia medzi tým sedia u nás v čakárni, alebo po dohode s Tebou si môžu na chvíľu odbehnúť. Niekedy sa môže stať, že rodič sa chce s nami rozprávať sám a poprosí Ťa, aby si počkal v čakárni (máme tam zaujímavé úlohy, rôzne knižky, kresliacu stenu, hlavolamy,…). Nie je to kvôli našim tajnostiam. Rodič prežíva starosť a často sa chce poradiť, ako postupovať, čo urobiť a pritom nechce zbytočne vystupňovať Tvoj smútok, hnev, či strach.  Taktiež je pri neplnoletosti potrebné podpísanie informovaného súhlasu a výmena dôležitých dokumentov.

Pokiaľ sa spolu stretneme, neznamená to aicky, že na škole sa o našom stretnutí dozvedia. Pokiaľ sa nám zdá vhodné hovoriť aj s učiteľmi v škole, hovoríme o tom najskôr s Tebou, nakoľko je pre nás veľmi dôležitá práve Tvoja dôvera.

Nie je možné, aby sme Ti sľubovali, že veci, ktoré nám povieš, budú našim tajomstvom. Vystupujeme voči deťom korektne a zároveň zodpovedne, čo znamená, že pokiaľ sa dozvieme informácie, ktoré ubližujú Tebe, ubližujú niekomu inému, prípadne sú trestným činom, máme povinnosť konať. Vždy to s deťmi spolu prechádzame a hľadáme spoločné riešenia.

Ako dlho sa  budeme stretávať?

Stretnúť sa môžeme raz, párkrát a veľa ráz. Vidieť sa môžeme v materskej škole, potom dlho nič a vidíme sa na Tvojej škole. Snažíme sa o pomoc v rôznych životných situáciách tak, aby sme zmiernili a pomohli  s tým, čo sa práve deje.

Prichádzajú k nám deti, ktoré nežijú s obomi rodičmi. Napriek tomu, že už nie sú manželia, ostali Tvojou mamou a otcom. Snažíme sa, aby Tvoji rodičia s nami otvorene komunikovali a komunikovali otvorene aj medzi sebou. Nie je Tvojou úlohou toto riešiť ani vtedy, keď vieš, že rodičia ťažšie alebo vôbec nekomunikujú. Je úlohou nás, dospelých, toto ošetriť.

Sme otvorení vypočuť si to, s čím prichádzaš, s ťažkosťami, trápeniami, neporozumením, aj nápadmi, myšlienkami.

Kontaktujte nás

Potrebujete odbornú konzultáciu? Dohodnite si s nami stretnutie.