Patrím k Vám?

Našim klientom sa môžete stať v prípade, keď:
a) bydliskom aj školou patríte do územnej časti Bratislava III,
b) bydliskom nepatríte, ale školou patríte do územnej časti Bratislava III.,
c) bydliskom patríte, ale školou nepatríte do územnej časti Bratislava III. (pri vzdelávacích ťažkostiach, integrácii dieťaťa odporúčame obrátiť sa na rajónne CPP podľa miesta školy, nakoľko odborníci z CPP môžu navštíviť a odkonzultovať s pedagógmi potrebné odporúčania),
d) i keď do územnej časti Bratislava III. nepatríte bydliskom ani školou, máte právo slobodného výberu CPP (pri vyťaženosti odborných zamestnancov/kýň našou potenciálnou klientelou a čakacia doba je viac ako 1,5 – 2 mesiace, klientov z iného rajónneho územia neberieme).

Ako sa objednať?

Objednať sa môžete mailom, telefonicky alebo osobne. Je potrebné zistiť psychologičku, ktorá má v starostlivosti Vašu školu (materskú, základnú alebo strednú) – viď rozdelenie škôl. Pokiaľ dieťa nenavštevuje školu v našej územnej pôsobnosti, ale bydliskom patríte k nám, hľadajte psychologičku podľa prípadnej kmeňovej školy Vášho bydliska (jedná sa o školu/školské zariadenie, ktoré by Vaše dieťa navštevovalo v územnej pôsobnosti. Pokiaľ si s tým neviete dať rady, kontaktujte nás prostredníctvom emailu na adresu: poradenstvo@psychologickecentrum.sk alebo telefonicky na: 02/44882396 a pomôžeme vám.Telefonický kontakt a osobné dohadovanie termínu je možné robiť v pracovných dňoch medzi 09:00 a 15:00 hod.

Aká je čakacia doba?

Čakacia doba z veľkej časti súvisí s dôvodom príchodu klientov. Je na odbornom zamestnancovi, aby zvážil prioritu a nevyhnutnosť akútnych termínov pre klientov. Práca s deťmi je špecifická nielen v rozmanitosti situácií, ale aj v ich intenzite, nevyspytateľnosti, či krehkosti. Všetci odborní zamestnanci sa snažia o promptné vybavenie klientov. Pokiaľ sú naše kapacity z rôznych dôvodov obmedzené, snažíme sa hľadať spolu s Vami riešenia.

Čo mám priniesť so sebou?

V prípade, že sa chystáte so svojim dieťaťom k nám na diagnostické vyšetrenie (psychologické, špecialnopedagogické, logopedické), prosíme aby ste si so sebou priniesli:

  • posledné správy z predošlých vyšetrení – psychologických,  špeciálnopedagogických, logopedických (v prípade ak dieťa spomínané vyšetrenie už absolvovalo), aj zo súkromných zariadení
  • lekárske správy – neurologické, psychiatrické (v prípade ak dieťa niekedy absolvovalo zdravotné vyšetrenie v spomínaných oblastiach) – len klienti, ktorí sa chystajú na psychologické vyšetrenie
  • školskú tašku dieťaťa (spolu so zošitmi a učebnicami – najmä z matematiky a slovenského jazyka, diktátový zošit, žiacka knižka, vysvedčenia a ak máte k dispozícii- kópie písomiek dieťaťa) – len klienti, ktorí sa chystajú na vyšetrenie k špeciálnej pedagogičke
  • Odporúčame prísť s dieťaťom v dobrom zdravotnom stave, nakoľko zlý zdravotný stav (choroba, únava) môže negatívne ovplyvniť výsledky vyšetrenia.

Je potrebné mať odporúčanie od lekára alebo školy?

K návšteve nášho zariadenia nie je potrebné odporúčanie od lekára či školy.

Dozvie sa o našich problémoch škola?

K riešeniu životných situácií, s ktorými klienti prichádzajú, narábame korektne, citlivo, profesionálne. Dieťa aj zákonného zástupcu oboznamujeme s postupmi odbornej starostlivosti, jednotlivými krokmi, ako aj výstupmi, odporúčniami. Naši odborní zamestnanci komunikujú so zákonnými zástupcami a dohadujú sa o spôsobe posunu informácií na školu. Škola nie je automaticky vyrozumená o príchode klienta do CPP a ich dôvodoch návštevy, avšak pracovať s detským klientom znamená pracovať s jeho sociálnym prostredím, akým je i škola/školské zariadenie. Aj preto sa snažíme vykomunikovať si túto dôležitú súčasť s rodičom/dieťaťom, aby sa dôvera v korektný vzťah medzi nami vyvíjala.

Za aký čas dostanem záverečnú diagnostickú správu?

Niekedy je na uzavretie diagnózy a vypracovanie záverečnej správy potrebné zohľadniť aj závery iných odborníkov (napr. neurológ, pedopsychiater), čím sa celý diagnostický proces často predlžuje. Termín vyhodnotenia záverečnej správy preto záleží od individuálneho prípadu.

Ako sa ku vám dostanem?

MHD: zástavka Nová doba – električka č. 4, autobusy 53, 75 a 98
zástavka MiÚ Nové Mesto – električka č. 4, autobusy 50, 51 a 98
Centrum sídli na adrese Vajnorská 98/D, Bratislava a vchod je vedľa predajne Faxcopy.
V blízkosti je tiež Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto a nákupné stredisko Vivo!

Ako sa u vás parkuje?

Parkovanie je možné v blízkosti objektu na Vajnorskej ul. 98/D, kde sídlime. Je tu viacero parkovacích miest, ktoré však bývajú počas dňa obsadené. Pri nenájdení parkovacieho miesta v blízkosti, je možné bezplatne využiť parkovisko v OC Vivo! (do 5 minút chôdze).