Mgr. Andrea Štofejová

Mgr. Andrea Halajčiková

špeciálna pedagogička

Kontakt

Oddelenie

Odd. špeciálnopedagogického poradenstva
2. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • MŠ a ZŠ Tbiliská
  • MŠ Gelnická
  • Súkromná MŠ a ZŠ Česká
  • Súkromné bilingválne gymnázium Česká
  • ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.
  • ŠpMNd a Gymnázium Teplická
  • Súkromná SOŠ HOST
  • Spojená škola de La Salle (ZŠ, gymnázium)