PaedDr. Viktor Križo, PhD.

PaedDr. Viktor Križo, PhD.

špeciálny pedagóg, psychológ, koordinátor školských podporných tímov

Kontakt

Oddelenie

Odd. poradenstva sociálneho vývinu a prevencie
4. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • ZŠ Plickova, elok. Na Pántoch
  • Súkr. ZŠ Waldorfská