02 / 4488 2396

Výchova

Usmernenia a odporúčania CPPPaP BA III pri práci s audiovizuálnou technikou (PC, mobil, TV)

Radi by sme sa prihovorili Vám, milí rodičia, ale i Vám učitelia a pedagógovia.

Súčasná doba je iná, priniesla iné požiadavky ako doteraz, vyžaduje si viac času stráveného pred obrazovkou PC. Mobil sa stal nevyhnutným prostriedkom vzájomnej komunikácie. Nezastupiteľné sú aj iné audiovizuálne kanály. Doma sme rodičmi i pracujúcimi na “home office” a naše deti sa v domácom prostredí denne vzdelávajú. Je to naozaj náročný čas…pre všetkých.

Usporiadanie tejto situácie si vyžaduje dávku trpezlivosti, kreativity aj odhodlania. Ujasnenie pozície, kedy som rodičom a kedy učiteľom a ako si začleniť čas na prácu, varenie, oddych a hru, trápi nejedného z nás… Nuž a pri tomto “všetkom”, niekde vo vnútri cítime, že komunikácia napríklad cez videohovor nie je autentická /je spomalená, skreslená/. Podvedome odchytávame jej vedľajšie účinky. Vnímame, že nezriedka sme po takomto rozhovore “zvláštne” unavení, senzibilnejší, apatickejší, či impulzívnejší, prípadne depresívnejší… Autori (4,5) nečelili dnešnej ťažkej situácii s koronavírusom, a predsa priniesli na svetlo “patálie” masmediálnej komunikácie. Tieto názory sú pre nás asi príliš vzdialené realite – možno až idealistické v aktuálnom “životnom štýle”. Čas strávený pred obrazovkami by sme nazvali “žalostne krátky”, ak by sme sa chceli priblížiť ideálu.

A tu je niečo – spomínaný ideál, s ktorým zrejme nebudete mnohí súhlasiť a ktorý v dnešnej situácii ani nevieme uplatniť:Určite sa vo vás všetko búri. Ako to urobiť, veď váš druháčik má vyučovanie podľa on-line rozvrhu denne 2 vyučovacie hodiny? Nemožno ho predsa vylúčiť zo sociálneho života… musí predsa získavať informácie…? Aj rôzne jazykové vzdelávania sú popoludní.. A čo vytváranie a udržiavanie vzťahov v online svete? Keď doma pracujeme, ŠKD je popoludní vítaná. Taktiež i on-line ZUŠ.

Návrhy:

Rodič – ako sa učiť s dieťaťom – v prvom rade je dôležité nájsť si čas na učenie sa s dieťaťom a učiť sa s ním zhruba v rovnaký čas. Odstrániť zo zorného poľa dieťaťa rušivé podnety i zvuky v pozadí. Ak má dieťa ťažkosti s učením a pozornosťou, treba rátať s tým, že toho času potrebuje rodič viac. Uprednostnenie komunikácie tu a teraz – tvárou v tvár s reálnymi vecami je kľúčové (t.j. vyjadrenie povzbudenia, radosti, usmernenia, ocenenia za snahu), snažiť sa o dobrú domácu atmosféru, správať sa k dieťaťu láskavo, vľúdne, nemať prehnané očakávania.

Rodina – pravidlá – v každej novej situácii potrebujeme čas na to, aby sme sa s ňou zoznámili, t.j. zistili si potrebné informácie o svojich možnostiach, ktoré máme k dispozícii. V druhom kroku si z týchto reálnych možností musíme vybrať a niečo z toho aj vyskúšať. Po skúške si skorigujeme svoje fungovanie čo najoptimálnejšie k svojim možnostiam a schopnostiam. Prakticky to urobíme tak, že zistíme, koľko nás je – členov rodiny + koľko je miestností v byte (dome) i PC. Koľko času môžeme a musíme venovať svojej práci, koľko potrebuje partner na svoju prácu a koľko času deti na učenie – vrátane využitia miestností, PC… Koľko času zaberie fungovanie domácnosti i partnerský vzťah, oddych, čas pri stolovaní, hra s deťmi, čítanie kníh, pohyb, kreslenie a hudba,… Takto sa pokúsime vytvoriť si optimálny režim. Po týždni zhodnotíme, čo funguje a čo nie. Pokúsime sa model vylepšiť.

Tak, ako počas bežného fungovania školy nebolo všetko ideálne, tak to nebude ani teraz. Najdôležitejšie je zoradiť si priority a byť vnímavý a tolerantný voči sebe aj ostatným, t.j., uvedomiť si, že každý z nás môže mať horší alebo lepší deň. A taktiež mať voči sebe aj ostatným primerané očakávania. Nebáť sa so školou, či zamestnávateľom hovoriť o svojich individuálnych potrebách. Kde je vôľa, riešenie sa nájde.

Praktickými radami pri vylepšovaní modelu nastavenia pravidiel času stráveného pred obrazovkou pre staršie deti môžu byť nasledujúce námety. Za pokus stojí:

ponúknuť deťom alternatívny neštruktúrovaný off-line čas na hranie (spoločenské hry, pohybové hry vonku + prechádzky v lese….. ak sú na to podmienky….) + citlivo hovoriť o negatívnych dosahoch technológii

nastaviť si spoločnú dohodu (času stráveného pred obrazovkou) a jej denné upevňovanie s dôslednosťou, trpezlivosťou a láskavosťou (napr. prostredníctvom kontrolných aplikácii v mobile/počítači)

vytvorenie domácej nedigitálnej zóny alebo časti dňa (napr. spálňa, spoločné stravovanie, off-line večer 1x týždenne …)

minimalizovanie/nepoužívanie médií počas domácej prípravy na vyučovanie, ak to nie je nutné

zameranie sa vo voľnom/neštudijnom čase na reguláciu sledovaného OBSAHU (napr. výučba orientovaná na záujmy: manuál k výučbe nástroja, hry na rozvoj kognitívnych schopností, konkrétne tipy sú aj na https://vlcata.sk)

nabíjanie svojho digitálneho média mimo izby počas noci, opäť na základe dohody s dieťaťom

♥  limitovanie aj svojho vlastného času pred obrazovkou, nezabúdajme na to, že slúžime aj ako príklad

eliminovanie zvukového/obrazového pozadia (TV, rádio) v miestnosti, kde trávime pracovný, študijný čas

Škola – pedagógovia – pevne stanovený týždenný rozvrh od pondelka do piatka je pre deti i rodičov najprijateľnejším. Pevne stanovená štruktúra dňa prináša deťom do života zároveň v dnešnej dobe veľmi potrebný pocit istoty. Ako riešenie môže byť aj jedna on-line hodina na prvom stupni (1. 2. ročník) v strede týždňa – komunikácia s triednym učiteľom + prípadné vysvetlenie učiva. Rovnako deti 3. a 4. ročníka i dospievajúci na druhom stupni uvítajú jasné, jednoznačné a jednoduché inštrukcie, vrátane pevne stanovených termínov a pravidiel, ktoré sa dodatočne nemenia (napr.: pípaním v mobile po 20 hod s úlohou na nasledujúci deň). Tiež odkazy na internetové stránky, kde si môžu žiaci dohľadať informácie, príp. si učivo precvičiť, odporúčame uvádzať uvážene a adresne (napr. priamym linkom), aby sme čo najviac zredukovali čas, ktorý musí žiak stráviť vo virtuálnom svete. Veľmi nápomocnou je snaha podávať inštrukcie i učivo tak, aby bolo dieťa schopné zvládnuť ho “samo”. Ak sa niečo doteraz osvedčilo, nemeniť to.

Aj keď nám technika pomáha pri zvládaní množstva povinností (nielen v súčasnej situácii), okrem uľahčenia našej práce, faktom zostáva, že ovplyvňuje aj vývin nášho mozgu, pozornosti, pamäte…, vplýva na celú centrálnu nervovú sústavu. V neposlednom rade sa môže rozvinúť aj v syndróm závislosti. Povzbudzujeme ťa, drahý čitateľ, v tvojom odhodlaní pristupovať k využívaniu techniky i virtuálneho sveta premyslene nielen so snahou o limitovaný čas, ale aj o reguláciu sledovaného obsahu.

Milí rodičia, písali sme na základe našich viacročných, praxou overených skúseností a ak by ste mali chuť o problematike vedľajších účinkov masmediálnej komunikácie vedieť viac, zalistujte v knihách, prípadne “kliknite na linky”.

  1. GRÁNSKA, Zuzana: Spojení navždy. ISBN: 9788097349714
  2. https://vlcata.sk/cas-straveny-pred-obrazovkou-v-obdobi-socialnej-izolacie/
  3. https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/childrens-health/in-depth/screen-time/art-20047952
  4. KUBÍKOVÁ, Slávka: Klub nerozbitných detí. Denník postoj. ISBN: 978-80-89994-00-7
  5. SPITZER, Manfred: Digitálna demencia. Citadella. ISBN: 978-808182-088-5