02 / 4488 2396

Projekty

Projekty podporené BSK

Projekty Podporou k duševnému zdraviu a Rešpektovať sú projektami z našej dielne. Projekt Podporou k duševnému zdraviu mal ambíciu svojím zameraním komplexne pokrývať tému ohrozenia detí a mladých ľudí, s ktorými sa stretávame v našej územnej pôsobnosti. Projekt staval na profesionalite a skúsenostiach odborníkov, ktorí priamo pracovali so “zasiahnutou” klientelou, a…...

Čítať viac

Projekt Nadácie VÚB pre Ukrajinu

Nadácia VÚB úspešne podporila naše o.z. Rastlinku pri rozbehnutí fungovania prevencie a intervencie nášho nového UA tímu pre deti a rodiny z Ukrajiny. Veľmi sa tešíme z prínosu a zmyslu projektu a vážime si, že Nadácia VÚB nám umožnila získať takúto štedrú podporu, nevieme si predstaviť bez tejto podpory rozbehnúť kvalitnú prácu.…...

Čítať viac

Projekt Sieť vzťahov

Naše CPPPaP  bolo úspešné pri uchádzaní sa v Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme. Veľmi sa tešíme z prínosu a zmyslu projektu a vážime si, že Úrad Bratislavského samosprávneho kraja pripravil a zrealizoval túto dotačnú schému, kde sa zariadenia ako naše mohli uchádzať o financie. Cieľom projektu je výrazným spôsobom zasiahnuť najrizikovejšiu časť detí a mládeže okresu Bratislava…...

Čítať viac

Školské podporné tímy odštartovali druhý rok

Druhý september 2020 sa zapíše nielen ako začiatok druhej vlny v najťažšom školskom roku, ale v obvode Bratislava 3 aj ako explózia príchodu podporných zamestnancov do škôl. Akoby sa až zázrakom spojili dve historické udalosti – veľké riziká pandémie a veľká podpora asi 50tky ľudí – školských psychologičiek, sociálnych a špeciálnych pedagogičiek či pedagógov.…...

Čítať viac

Projekt RASTlinka

Nadácia pre deti Slovenska schválila v rámci 20. ročníka charitatívneho programu Hodina deťom náš projekt RASTlinka. Čo je zámerom projektu? Zámerom projektu je ovplyvňovanie sociálnej atmosféry v triedach, a to interaktívnymi triednickými hodinami. Projekt ponúka metodiku – vypracovaný manuál triednických hodín, ku ktorým budú pedagógovia vzdelávaní. Okrem obsahu sa projektom…...

Čítať viac