Pomáhame tým, ktorí pomáhajú.

Súčasťou kvalitnej poradenskej práce je aj starostlivosť o svoje vlastné vnútorné zdroje. Supervízia je v mnohých európskych krajinách bežnou súčasťou odbornej práce a predchádza vyčerpaniu síl pomáhajúcich profesií. Chceme, aby sa tak stalo aj na Slovensku, aby sme mohli pomáhať efektívne a dlhodobo. Preto realizujeme tzv. podporené projekty, ktorýmu sú Supervízia zamestnancov, Arteterapia zamestnancov. Naše už realizované projekty sú Iniciatíva krok za krokom k primeranému materiálno-technickému zabezpečeniu v pedagogicko-psychologickom poradenstve i prevencii sociálno – patologických javov.

Ako môžete pomôcť

2 % z dane
Vaše dve percentá nám pomôžu realizovať projekty, zamerané na vzdelávanie, výchovu a rozvoj
osobností detí, dospievajúcich a dospelých, supervíziu odborných zamestnancov ako aj zabezpečenie primeraného materiálneho vybavenia CPP.

Finančný príspevok
V prípade poskytnutia finančného príspevku Vás budeme informovať, na čo bol použitý.
Číslo účtu: IBAN SK90 0900 0000 0006 3489 6363 (Slovenská sporiteľňa)

Darovanie hračiek
Hračky potrebujeme do čakárne a na zapožičanie rodičom, ktorí robia so svojimi deťmi filiálnu terapiu, pretože na tento účel nemôžu byť použité hračky, s ktorými sa dieťa momentálne hrá. Hračky nemusia
byť nové.

Darovanie kancelárskych potrieb
Kancelárske potreby (papiere, perá, zakladače, toner a pod.) potrebujeme na individuálnu a skupinovú prácu s deťmi.

Kontaktné údaje

Sídlo: OZ RASTlinka, Vajnorská 98/D, 831 04 Bratislava

 

Stanovy OZ RASTlinka

Výročná správa 2023

  • Mgr. Tomáš Šimíček