02 / 4488 2396

Pre rodičov

Partnerský vzťah- základ zdravej rodiny, časť I.

Fungujúci partnerský vzťah je kľúčový pre zdravý vývin dieťaťa. Manželstvo je ideálny základ pre rodinný život. Deti sa v ňom učia, čo sú láskyplné vzťahy cez skúsenosť zväzku medzi matkou a otcom.

Tým najväčším darčekom, ktorým môžu rodičia obdariť svoje deti, je popri starostlivosti a láske fungujúci partnerský vzťah založený na láske, pozornosti, rešpekte, blízkosti…  Zdá sa, že deti sú najviac uvoľnené a šťastné, keď sa mama a otec majú radi a zaujímajú sa jeden o druhého. Jeden odborník sa preslávil výrokom, že najlepšia sexuálna výchova na svete je, keď otec príde do kuchyne, objíme svoju manželku a jej sa to veľmi páči.

Partneri, ktorí spolu nie sú šťastní, nemôžu dať dieťaťu pocit bezpečného domova. Nemôžu deťom sprostredkovať model príjemného uspokojivého a funkčného vzťahu muža a ženy. Partneri v dysfunkčných rodinách na svoju partnerskú rolu často rezignujú a stotožňujú sa výhradne s rodičovskou rolou. Sústredia sa len na deti, pretože sa boja sústrediť jeden na druhého. Deti, podobne ako dospelí, sa vždy naučia viac z toho, čo vidia, než z toho, čo im hovoria.

Manželstvo je ako rastlinka v záhrade.

Môžeme sa on všemožne starať, pomáhať v raste, polievať, prihnojovať, ale aj nechať rásť burinu. Pokiaľ ju zanedbáme, objaví sa nebezpečenstvo. Je potrebné mať dosť času sami na seba a vyživovať svoju rastlinku manželstva. Nielen kvôli sebe, ale aj  kvôli našim deťom. My sme ich vzorom. Pozorujú nás ostrým zrakom a ukladajú si naše jednanie v mysli. Čo sa od nás naučia o láske, manželstve, vzťahoch, to sa prejaví neskôr aj v ich vlastných vzťahoch.

Pripravila:  Mgr. M. Rydziová

 

Použitá literatúra: H.Sčibranyová-Charakteristika zdravej rodiny podľa K.M.Banmen

G.Chapman-Päť jazykov lásky

K.Lemon-Harmónia v manželstve