02 / 4488 2396

Pre rodičov

Partnerský vzťah – základ zdravej rodiny časť II.

Rodinná terapeutka Kathlyne Maki – Banmem uvádza tieto znaky zdravého páru:

V zdravých pároch sú  partneri  akceptovaní ako rovnako hodnotní.bez ohľadu na sociálne, pohlavné, vzdelanostné či vekové rozdiely. Mnohé dvojice stroskotajú na tom, že partnera neberú ako rovnocenného,  nevedomky ho pokladajú za nástroj na naplnenie svojho vlastného šťastia, aj keď on môže mať úplne inú predstavu o šťastí.

Úcta,dôvera, čestnosť, otvorenosť , rešpekt, úprimnosť je nevyhnutná.

Dôvera znamená povedať partnerovi, aký naozaj som, podeliť sa o svoje najintímnejšie myšlienky a pocity bez toho, že by to druhý odsúdil, zneužil, alebo by sa tomu vysmial.

Čokoľvek sa stane, malo by byť samozrejmé, môcť a vedieť sa o tom porozprávať bez strachu z reakcie partnera. Nie takticky to, či ono zatajovať, nepovedať celú pravdu.

Zlaté pravidlo manželstva: podľa manželského poradca Dr.Harleyho: “Čiňte druhým to, čo chcete, aby oni činili vám.”

V zdravých pároch existujú vzorce kongruentnej komunikácie.

Pre funkčný vzťah je kľúčové, aby si partneri vzájomne načúvali, aby si našli čas, kedy sa môžu  v pokoji porozprávať, bez ponižovania, zosmiešňovania, zhadzovania. Nevhodné slová dokážu rovnako zraniť ako facka. Nie je vhodné zneužívať rozhovor na to, aby sme partnerovi nanútili svoj spôsob myslenia, rešpektovať partnerove pocity a názory aj  v prípade, ak sa líšia od tých našich. V konfliktnej situácii býva pomáhajúce, ak sa na problém pozrieme aj zo strany svojho partnera. Kevin Leman, uznávaný manželský poradca, odporúča partnerom, aby nešli  spať, pokiaľ majú  nejaké nevyjasnené pocity voči svojmu partnerovi. Iným nebezpečím je technika ”krištáľovej gule”. Myslíme si, že ak nás ten druhý miluje, musí uhádnuť, čo cítim, čo si myslím, po čom v danej chvíli túžim.

Partneri akceptujú svoje rozdiely a oslavujú vlastnú jedinečnosť.

J.Graye vo svojej knihe Muži sú z Marsu, ženy z Venuše hovorí o odlišnosti pohlaví: “muži a ženy sa od seba líšia, nie sú horší ani lepší, sú iní”. Úlohou je skĺbiť tieto rozdiely, aby manželia mohli fungovať ako tím. Šťastné manželstvo je také, kde sa  k sebe správajú s úctou navzdory rozdielnemu vnímaniu sveta a vzájomným odlišnostiam. Láska neznamená totožnosť. Aký by bol život nudný, keby sme boli všetci rovnakí. Odlišnosť nám prináša vzrušenie, záujem a vitalitu.

Dôležité je poznať nielen svoje potreby, ale aj potreby svojho partnera. 

Kevin Leman uvádza, že muži potrebujú vedieť, že sú dôležití, majú údajne vyššiu potrebu byť rešpektovaní ako ženy. Za mnohými ”nevhodnými” prejavmi mužskej pýchy stojí pocit, že sa im nedostáva dosť úcty. Muž potrebuje vedieť, že je užitočný a že ho niekto potrebuje, vtedy sa cíti  dôležitý.

Ženy zo všetkého najviac potrebujú lásku a náklonnosť – objatie, držanie za ruku..,ďalej  čestnosť, otvorenosť, komunikáciu. Dokážu dobre vyjadrovať svoje emócie, pre mužov sú citové záležitosti obtiažnejšie. Manželka sa cíti spokojná a milovaná, keď má manžela, ktorý je zároveň aj dobrým a starostlivým otcom.

V zdravých vzťahoch sú párové tradície, rituály, láska a intimita  dôležité.

Gary Chapman identifikuje 5 spoločných spôsobov, ktorými ľudia vyjadrujú svoju lásku, hovorí o 5 jazykoch lásky a to sú: slová uistenia – ocenenia, fyzický dotyk, dary, služby/skutky, hodnotný čas.

Ak ľudia vyjadrujú lásku odlišnými jazykmi, nemusia počuť jeden druhého a môžu sa cítiť nemilovaní.

Slová uistenia/ocenenia – títo ľudia vynikajú v tom, že sa dobre vyjadrujú, dokážu skladať úprimné komplimenty a povzbudzovať partnera.

Fyzický dotyk – časté objímanie údajne zlepšuje psychickú pohodu, vedci odporúčajú minimálne 4 objatia za deň s partnerom.

Hodnotný čas – iní ľudia dávajú najavo lásku tým, že so svojim partnerom trávia čas, chodia na výlety, nakupovať, do reštaurácie.

Služby, skutky – mnohí ľudia vnímajú lásku v zmysle služby druhým. V muzikáli Fidlikant na streche sa Tovje pýta svojej manželky: ”Miluješ ma?” a ona odpovie: ”25 rokov ti periem, varím, upratujem, porodila som ti deti a dojím kravy.” 25 rokov mu ponúka služby, skutky, pokiaľ to nie je láska, čo teda?

V zdravých pároch sa partneri spolu zabávajú a smejú.

Spoločné zážitky vo dvojici upevnia vzťah, je vhodné spomenúť, čo vás spájalo v začiatkoch vzťahu a rozvíjať to, mať nejaký koníček, spoločnú aktivitu.

Partneri  vzájomne rešpektujú svoje súkromie.

Pre  každého je dôležitý aj čas, ktorý strávi tým, že sa venuje aj koníčkom, ktoré sú len jeho, to vám dá možnosť trošku si chýbať a tešiť sa na seba, porozprávať sa o tom, čo ste zažili, keď ste spolu neboli.

Partneri sa vzájomne podporujú. 

V zdravých vzťahoch je žiadúce zaujímať sa a podporovať svojho partnera, bude to dobre fungovať, ak podporíte sny toho druhého.

Kevin Leman  zdôrazňuje aj nutnosť pridania prísad/ korenia/ vo vzťahu.

Tým korením môže byť urobiť niečo, čím by ste dali najavo úctu k partnerovi, čo by vášho partnera potešilo, čo by mu spravilo radosť, prekvapiť ho – poslať  kvety do práce, poslať peknú sms, pozvať na romantickú večeru,  naplánovať si spoločné rande aspoň 1 krát do týždňa.

Spracovala: Mgr. M. Rydziová

Použitá literatúra:
H.Sčibranyová-Charakteristika zdravej rodiny podľa K.M.Banmen
G.Chapman-Päť jazykov lásky
K.Lemon-Harmónia v manželstve