PaedDr. Monika Novotná PhD.

PhDr. Monika Novotná PhD.

špeciálna pedagogička

Kontakt

Oddelenie

Odd. špeciálnopedagogického poradenstva
4. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • ZŠ s MŠ Cádarova
  • Spojená škola de La Salle – ZŠ
  • ZŠ s MŠ Jeséniova
  • ZŠ s MŠ Riazanská
  • HA Mikovíniho
  • Spojená škola de La Salle – Gymnázium
  • OA, Račianska