Projekty Podporou k duševnému zdraviu a Rešpektovať sú projektami z našej dielne.  Projekt Podporou k duševnému zdraviu mal ambíciu svojím zameraním komplexne pokrývať tému ohrozenia detí a mladých ľudí, s ktorými sa stretávame v našej územnej pôsobnosti. Projekt staval na profesionalite a skúsenostiach odborníkov, ktorí priamo pracovali so “zasiahnutou” klientelou, a…...