02 / 4488 2396

Vzdelávanie

Máte obavy z neúspechu Vášho dieťaťa?

Možno ste sa stretli s pocitom, že sa vášmu dieťatku nedarí pri čítaní a písaní…Ako prváčik nie je /nebolo/ chtivé po vedomostiach – ale je skôr odmietavé, nesústredené…; niekedy i plačlivé, agresívne a nezriedka i veľmi unavené. Pýtate sa vo svojom vnútri ako tento problém uchopiť; zlyhali ste ako rodič/ia?…Nuž – nie, vôbec nie…V krátkosti sa pokúsim priblížiť spôsob – ako vašej ratoliestke pomôcť. Náš životný štýl sa naozaj odlišuje od generácií pred nami. Vychovávať dietky v uponáhľanejšej „masmediálnej“ dobe s množstvom podnetov; nie je jednoduché. V období od 3 rokov, kedy deti zväčša vstupujú do kolektívu a začínajú sa obohacovať ich vzťahové väzby, je dôležitým aspektom prípravy do školy práve reč. Podnecovanie správneho rečového vývinu + grafomotoriky nielen v MŠ, ale hlavne v domácom prostredí; je veľmi užitočné a cenné pre celý život – tohto „malého človiečika“.Pravdepodobne tu tkvie viac ako polovica ťažkostí – neskôr vnímaných práve pri vzdelávaní v škole.

Správna reč dieťaťa a grafomotorika

Ako podnecovať reč? …Riekankami, básničkami, pesničkami, čítaním rozprávok a rozhovorom tvárou v tvár dieťaťa s rodičom /denne/. Ak nie je reč čistá okolo 5 roku života – je potrebná intervencia logopéda – ešte pred nástupom do školy. Aby vaše dieťatko vedelo správne vyvodzovať hlásky a malo ich pri rozprávaní aj zautomatizované. Je to obrazne „najlepší vitamínový balíček“ pre školskú dochádzku.

Možno sa stretávate so situáciou, že vaše dieťa nerado kreslí…. Ako teda podporiť aj túto oblasť? Nápomocné je, aby dieťatko každý deň chytilo ceruzku/pastelku do rúčky – s jej správnym držaním /t.j. ukazovák oproti palcu spoločne držia ceruzku cca 1 cm nad podložkou – tak ako zobáčik vtáčika; tento úchop podopiera prostredník /lakeť musí byť taktiež/ na stole. Nesmieme opomenúť sedenie so zasunutou stoličkou pri stolíku. Detičkám tiež prosieva rozhýbanie kĺbikov (veľkých – ramenných; stredných – lakťových a malých zápästných: formou kruhov v stoji ako lyžiar – postupne 10 krát veľké, stredné a malé kruhy) + prstíkov (padanie dažďa) pred každým denným kreslením /čohokoľvek/ na začiatku len čiar /1 minútka/ – neskôr kruhov, oblúčikov /cca 5 min/. Nuž a u predškolákov aj vykresľovanie obrázkov a vypĺňanie pracovných listov / denne min. 7-10 min/.

Ako podporiť pozornosť

Chcela by som ešte priblížiť, že vhodnou aktivitou je aj podpora pozornosti a rozlišovanie vo vizuálnej i auditívnej oblasti a rozvíjanie pamäte oboch oblastí. Napríklad sú to hry: nájdi čo chýba, hľadanie rovnakých vypratých ponožiek, pri počutí svojho mena zatlieskaj….; naozaj nenahraditeľné sú hry v priestore: nájdi predmet, slepá baba, so zatvorenými očami „hádaj čo mám v ruke“… a ešte pár tipov na slovný futbal: pes sa začína na p alebo b, na čo sa končí slovo Eva, zopakovala som slovo správne tik – dik; čup – šup; žur – žur;…

Kedy vyhľadať odborníka?

Po nástupe do školy ste sa možno stretli so situáciou, že pri písaní písmen má dieťa problém s ich tvarom, prípadne s písaním na linajku alebo začne písať v strede strany, zošita; píše zrkadlovo, vypadávajú písmenká v slovách…Pri čítaní nespája slabiky, číta po hláskach, nevie o čom číta, číta veľmi pomaly, domýšľa si koncovky, stráca sa v texte, pri čítaní zadania mu často nerozumie…Výkony takéhoto dieťatka sú nevyrovnané, je nepozorné, rýchlo „unaviteľné“ a neteší sa do školy, je plačlivé, podráždené…Do určitého veku vie žiačik svoje nedostatky kompenzovať, ale zväčša v treťom ročníku ZŠ už nie. Reálne výkony v škole nezodpovedajú domácej vynaloženej námahe a dennodennej príprave.

Odborná a včasná intervencia špeciálneho pedagóga založená na diagnostike (v spolupráci v odbornom tíme so psychológom) vás nasmeruje ku konkrétnym aktivitám – hrám, ktoré budú podporovať oslabené čiastkové funkcie – potrebné pri učení. Avšak ťažkosti nevymiznú ako šibnutím čarovného prútika, preto je nápomocný aj ústretový krok zo strany školy na podklade odborných posudkov (psychologická a špeciálnopedagogická správa z diagnostického vyšetrenia). Trpezlivosť, svedomitá príprava na vyučovanie, čas, domáce 10 minútové terapeutické hry rodiča a dieťaťa (dlhodobejšie, niekedy aj viac rokov), akceptujúc zrenie CNS; sú reálne a nápomocné.

Na záver by som vás rodičov povzbudila, že praktickú a triezvu pomoc máte v rukách práve vy, lebo vám bol zverený dar dieťaťa. Pod odborným vedením je možné niektoré ťažkosti zmierniť a môžu dokonca aj vymiznúť.

PaedDr. Lýdia Križanová, PhD.