02 / 4488 2396

Vzdelávanie

Čo je dôležité vedieť pred nástupom dieťaťa do školy?

Začiatok školskej dochádzky je pre každé dieťa niečím výnimočným a je jedným z najdôležitejších medzníkov v živote dieťaťa i jeho rodičov. Väčšina detí sa už s rodičmi o škole dopredu zhovárajú, v škôlke sa príprave venujú celý rok dopredu. Kúpa školskej tašky, či peračníka je pre deti veľmi lákavá a motivujúca, čo ešte viac umocní radosť dieťaťa z nástupu do školy. Ako však vedieť, či je moje dieťa zrelé do školy a ako sa pripraviť na začiatok školského roka? Čo všetko potrebujete vedieť a ako byť dieťaťu nápomocní, aby dobre zvládlo všetky povinnosti, ktoré na neho v škole čakajú?

Školská zrelosť

S deťmi sa o škole začíname zhovárať už počas predškolského ročníka v materskej škole najmä preto, aby sme dieťaťu pomohli postupne a plynulo prekonať prechod z veku hier, ktorý trvá do 6.-7. roka života dieťaťa do fázy školskej, ktorá je charakterizovaná najmä plnením povinností a sústredenou činnosťou v školskej lavici. Je to veľká zmena, kde deti, zvyknuté na množstvo pohybu a voľného času na hru v škôlke, zrazu sedia celé dopoludnie v školskej lavici, musia dávať pozor a reagovať na požiadavky učiteľa a školy. Je to však zmena aj v sociálnej a emocionálnej sfére. Dieťa začne byť viac vtiahnuté do vrstovníckej skupiny. Spolužiaci, ale aj učiteľ/učiteľka začnú mať okrem rodiča, výrazný vplyv na výchovu a správanie sa dieťaťa. Je to psychicky náročné obdobie pre dieťa, ale aj pre rodiča.

Preto je podstatné zvážiť, či je dieťa na školu zrelé a či sa s tými všetkými zmenami dokáže vyrovnať. Školská zrelosť a pripravenosť je dôležitou podmienkou úspechu a dobrej adaptácie dieťaťa na školu. Zrelosť má v sebe zložku rozumovú – je to schopnosť dieťaťa myslieť, adekvátne reagovať na vonkajšie podnety, schopnosť sústrediť sa a pamätať si; zložku sociálnu – schopnosť včleniť sa do triedneho kolektívu, nájsť si kamarátov, fungovať v skupine; zložku emocionálnu – schopnosť zvládnuť odlúčenie od rodiča bez plaču či viditeľného stresu, dokázať sa emocionálne vyrovnať s nárokmi okolia a fyzickú zložku – fyzická vyspelosť dieťaťa.

Čo si treba u dieťaťa všímať?

Všimnite si, či sa dieťa Vaše dieťa do školy teší alebo nie. Ak nie, je potrebné zistiť, prečo sa neteší a čo je za tým. Zaškolenie treba zvážiť ak rodina prechádza veľkými zmenami, napr. rozvodom alebo smrťou člena rodiny. Či dieťa a rodina zvládnu ďalšiu záťaž, príp. ak sa deje mnoho vecí naraz napr. sťahovanie sa do nového prostredia a rozvod rodičov. Všímať si, ako dieťa dokáže plniť úlohy a či sa na ne dokáže sústrediť. V neposlednom rade je dobre pozorovať, ako dieťa drží ceruzku, či kreslí rado alebo nerado a taktiež kvalitu kresby. Ak má rodič podozrenie, že dieťa ešte nie je na školu zrelé, je vhodné objednať sa na vyšetrenie školskej zrelosti v Centre poradenstva a prevencie.

Ako môžeme byť dieťaťu ešte nápomocní?

Najpodstatnejšie je zhovárať sa o škole pozitívne, priblížiť mu, čo ho čaká, aký bude denný rodinný a školský režim. Vytvárať mu pozitívnu predstavu o škole, nepreháňať, hovoriť otvorene a realisticky. Odporúčame hrať sa aj doma „na školu“, na to sú vhodné rôzne pracovné listy a knižky. Vysvetliť čo sa od neho bude očakávať – sedenie v lavici, menej času na hru, domáce úlohy… Na druhej strane však získa nových kamarátov a naučí sa veľa nového a zaujímavého. Netreba zabúdať, že hra je ešte stále dôležitou súčasťou života dieťaťa a malo by mať na ňu priestor aj počas školského roka. Netlačte hneď na dieťa so známkami a výkonom, nechajte mu čas a priestor na adaptáciu na jeho novú rolu.

Priveľa krúžkov deti preťažuje, unavuje a nezabúdajte, že po nich sa ešte bude musieť učiť. Dieťa sa najlepšie sústredí do 16-tej hodiny, potom krivka učenia rýchlo klesá. Je vhodné, aby sa rodič na školu denne pripravoval s dieťaťom, pomáhal mu s úlohami. Rozprávajte sa s deťmi ako sa v škole mali a čo sa stalo. Buďte v kontakte s učiteľom a so školou, zostaňte informovaní, ako sa mu darí. Doma mu poskytnite čo najväčší pocit bezpečia, podporu, lásku a pomoc. Neskôr sa Vám to niekoľkonásobne vráti.

Milí rodičia, želáme Vám veľa trpezlivosti a radosti na tejto dôležitej životnej ceste Vášho dieťaťa.