02 / 4488 2396

Vzdelávanie

Školské podporné tímy odštartovali druhý rok

Druhý september 2020 sa zapíše nielen ako začiatok druhej vlny v najťažšom školskom roku, ale v obvode Bratislava 3 aj ako explózia príchodu podporných zamestnancov do škôl. Akoby sa až zázrakom spojili dve historické udalosti – veľké riziká pandémie a veľká podpora asi 50tky ľudí – školských psychologičiek, sociálnych a špeciálnych pedagogičiek či pedagógov. Všetky základné školy v našom obvode a viaceré stredné školy odštartovali nezastaviteľnú reformu – reformu, ktorá sa nepíše rukou ale akčným životom. Vďaka skvelým riaditeľom dostali desiatky mladých (nielen dušou) šancu pracovať na bojisku zvanom školský život, aby ho urobili príjemnejším, humánnejším, inkluzívnejším.

Ako sa to celé začalo? Pripravili sme v apríli 2020 zoom pre riaditeľov škôl, podporovali sme ich pri písaní projektov, realizovali sme predvýberové konanie, predstavili im našu víziu a motivovali ľudí pracovať v našich školách. Neskôr koncom augusta s už vybranými a rozhodnutými kandidátmi/tkami sme naplánovali celý rok. Postupne v našich školách stúpol počet odborných zamestnancov zo sotva desiatich na 50, čiže 5-násobný nárast.

 

Počas prvého školského roka sme zrealizovali 8 pravidelných dvojdňoviek – vzdelávaní a mentoringu, špecifické inovačné vzdelávania zamerané na nové zručnosti, adaptačné vzdelávanie pre nich, konzultácie v mikrotímoch (aj na úrovni s vedením školy), supervízie (skupinové na mesačnej báze), ponúkli im externých lektorov a tém zvonku.

Naše tímy po roku intenzívnej práce, sieťovania, vzdelávania, supervízie ale najmä vzájomných medziľudských vzťahoch a podpore dokázali zvládať historicky najťažší školský rok pre školy. Tešíme sa, že sme boli pri tom, keď tento skvelý projekt školských podporných tímov vznikol.

 

PaedDr. Viktor Križo, PhD. – špeciálny pedagóg, psychológ, koordinátor školských podporných tímov

Tieto aktivity a zážitky môžeme realizovať v našom okrese aj vďaka Národnému projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Plagát projektu si môžete pozrieť TU.