02 / 4488 2396

Pre rodičov

Link na podcasty s tému COVID – 19

Vážení/é poslucháči/čky,

možno máte chvíľku čas a namiesto čítania máte chuť si vypočuť podcast.

Dva s témou COVIDu nahrala pre RAABE naša PaedDr. Jana Lednická:

Prvý je určený riaditeľom škôl a školských zariadení, ich zriaďovateľom, či pedagogickým a odborným zamestnancom/kyniam škôl:

Ako na krízovú komunikáciu so zamestnancami?

https://www.raabe.sk/podcasty?podcast_id=66

 

Druhý je pre rodičov a pedagógov/pedagogičky detí:

Vplyv pandémie na deti a mládež

https://www.raabe.sk/podcasty?podcast_id=69

 

Prajeme príjemné počúvanie. Dopočutia:)