Druhé stretnutie aktualizačného vzdelávania pre učiteľov etickej výchovy, ktoré je zamerané na prevenciu šikanovania a kyberšikanovania. Vzdelávanie pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich častí. Účastníci môžu očakávať od stretnutí interaktívne techniky využiteľné na hodinách EV ako aj metodickú analýzu techník a podporu pri ich realizácii. Zo vzdelávania účastníci získajú pracovné materiály a potvrdenie o absolvovaní aktualizačného vzdelávania v rozsahu 6 hodín.