Kurz je ucelený jedenásť-týždňový cyklus stretnutí, v rámci ktorých rodičia získavajú rôzne zručnosti pomáhajúce pri zvládaní životných situácií so svojimi deťmi.