Na stretnutí budeme hovoriť o tom ako možno posilniť dynamiku školskej triedy. Povieme si niečo o zákonitostiach vývoja a fungovania skupín, interakciách medzi ich členmi ako aj o tom, ako môže vedúci skupiny ovplyvňovať skupinovú dynamiku vzhľadom na vývojovú fázu, v ktorej sa skupina nachádza.

Klub učiteľa je vzdelávacia aktivita pre pedagógov základných a stredných škôl, ktorá prebieha v pravidelnom intervale – raz za mesiac. Jej cieľom je vytvoriť priestor na diskusiu, rozvíjanie poznatkov a zručností v daných témach. Stretnutia sa snažíme viesť interaktívnou formou a v závislosti od témy sprostredkúvame teoretické poznatky ako aj konkrétne aktivity, ktoré môžu pedagógovia využiť pri práci so svojimi žiakmi. Stretnutia na seba nenadväzujú, preto je možné zúčastniť sa toho, ktoré Vás zaujme. V tomto školskom roku realizujeme Klub učiteľa ako aktualizačné vzdelávanie, z ktorého účastníci získajú potvrdenie o absolvovaní.

Záujemcov prosíme o nahlásenie svojej účasti na: lednicka(zavináč)psychologickecentrum.sk