STRETNUTIE ZRUŠENÉ

Jedná sa o prvé stretnutie v tomto školskom roku. V minulom sa nám podarilo rozbehnúť túto vzdelávaciu aktivitu, kde prichádzali pedagógovia a odborní zamestnanci z rôznych škôl. Cieľom je/bolo vytvoriť priestor na diskusiu, rozvíjanie poznatkov a zručností v daných témach. Na stretnutiach máme zabezpečené materiály, pracovné listy, pokiaľ to téma vyžaduje.  Stretnutia na seba nebudú nadväzovať, preto je možné zúčastniť sa toho, ktoré Vás zaujme.

V tomto školskom roku sme stretnutia zrealizovali ako aktualizačné vzdelávanie, účastníci získajú potvrdenie.

Prosíme o nahlasovanie: lednicka@psychologickecentrum.sk   najneskôr do 11.10.2019.