Nina Viktória Fízeľová

Mgr. Nina Viktória Ráczová

špeciálna pedagogička

Kontakt

Oddelenie

Odd. špeciálnopedagogického poradenstva
2. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

 • MŠ Teplická
 • MŠ Letná
 • MŠ Barónka
 • MŠ Cyprichova
 • MŠ Pri Šajbách
 • MŠ Na Revíne
 • ZŠ s MŠ Cádrova
 • ZŠ s MŠ Jeséniova
 • ZŠ s MŠ Riazanská
 • Súkromná ZŠ Waldorfská
 • ZŠ s MŠ J.A.Komenského, ul. Hubeného
 • Gymnázium Hubeného
 • SOŠMIŠ Kadnárova
 • HA Mikovíniho