Mgr. Lucia Kaločaiová

psychologička – preventistka

Kontakt

Oddelenie

Odd. poradenstva sociálneho vývinu a prevencie
4. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti