Mgr. Zdena Cséfalvay 

špeciálna pedagogička, logopedička

Kontakt

Oddelenie

Odd. špeciálnopedagogického poradenstva
2. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti