Mgr. Nela Szászová

psychologička

Kontakt

Oddelenie

Odd. osobnostného, vzdelávacieho vývinu a kariérneho poradenstva
2. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • MŠ Novohorská
  • MŠ Šancová pri ZŠ s MŠ Za kasárňou
  • ZŠ s MŠ Za kasárňou
  • SOŠ Polygrafická, Račianska 1. a 2. ročník