Mgr. Iveta Pirmanová

psychologička

Kontakt

Oddelenie

Odd. osobnostného, vzdelávacieho vývinu a kariérneho poradenstva
4. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • MŠ pri ZŠ s MŠ Kalinčiakova
  • ZŠ s MŠ Kalinčiakova
  • ŠpMNdaG Teplická