Mgr. Eva Krupová

zástupkyňa riaditeľky, psychologička

Kontakt

Oddelenie

Odd. osobnostného, vzdelávacieho vývinu a kariérneho poradenstva
4. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • MŠ Pionierska
  • MŠ pri ZŠ s MŠ Jeséniova
  • MŠ Letná pri ZŠ s MŠ Riazanská
  • ZŠ s MŠ Jeséniova
  • ZŠ s MŠ Riazanská