PhDr. Daniela Kmeťová

psychologička

Kontakt

Oddelenie

Odd. osobnostného, vzdelávacieho vývinu a kariérneho poradenstva
4. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • MŠ Osadná pri ZŠ s MŠ Česká
  • MŠ Pri Šajbách
  • ZŠ s MŠ Česká
  • SOŠ Informačných technológií, Hlinická