Mgr. Katarína Jaurová

Mgr. Katarína Jaurová

špeciálna pedagogička

Kontakt

Oddelenie

Odd. špeciálnopedagogického poradenstva
4. poschodie

Školy / školské zariadenia v starostlivosti

  • ZŠ s MŠ Cádrova
  • ZŠ Jeseniova
  • Spojená škola Jána de la Salle
  • Obchodná akadémia, Račianska
  • Hotelová akadémia, Mikovíniho